Sarayların Seçkin Tabloları Sultan Abdülmecid Dönemi’nde İnşa edilen Dolmabahçe Sarayı Veliahd Dairesinde.

İnşa edildiği Sultan Abdülmecid Dönemi’nde tahta çıkmaya aday veliahdların ikametine ayrılan Dolmabahçe Sarayı Veliahd Dairesi, Tanzimat’la birlikte, şehzadelerin dışa kapalı sürdürdükleri hayatın sona ermesinin ve serbest yaşama geçişlerinin mimari simgesidir.

Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murad, Sultan II. Abdülhamid, Sultan V. Mehmed Reşad, Yusuf İzzettin Efendi, Sultan VI. Mehmed ve Halife Abdülmecid veliahdlık dönemlerinde bu daireyi kullanmışlardır.

Veliahd Dairesi’nin bir bölümü yaklaşık yedi yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası çağdaş müzecilik standartlarında bir müzeye dönüştürülerek “Milli Saraylar Resim Müzesi” olarak sanatseverlerin hizmetine sunulmuştur.

Milli Saraylar Resim Müzesi Türk müzecilik tarihine yeni bir boyut ve bakış açısı kazandırmak açısından önemli bir girişimdir.

Resim müzesi,  Dolmabahçe Sarayı’nın bir bölümü olarak Sultan Abdülmecid tarafından kardeşi Abdülaziz için yaptırılmıştır. Bu bölümün çevresinde yerli ve yabancı ressamlara ait İstanbul manzaraları yer alır. tematik bütünlük içinde 11 bölümden oluşmaktadır. Müzenin ilk bölümü Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz’in portrelerinin yer aldığı salondur.

Goupil Galerisi’nden Saraya Satın Alınan Tablolar İki bölüm, Sultan Abdülaziz Dönemi’nde Paris’teki Goupil Sanat Galerisi’nden alınan tablolardan oluşur.

Bu dönemde satın alınan tablolar Sultan Abdülaziz ve yaveri Şeker Ahmed Paşa’nın beğenilerini yansıtır. Osmanlı sarayında Batı tarzında tablolardan oluşan bir koleksiyon ilk kez Sultan Abdülaziz Dönemi’nde, Dolmabahçe Sarayı’nda oluşturulmuştur. İvan Konstantinoviç Ayvazovski Salonu Yapının en ihtişamlı mekânı, ştuk ( Alçı yoğunluklu süsleme tekniği) kaplamalı duvarları, kompozit başlıklı plastırlarıyla Merasim Salonu olup, bu salon ünlü Rus Ressam Ayvazovski’ye ayrılmıştır.

Romantik Ressam Ayvazovski’nin Resimlerinden bir örnek

Saray Ressamları Sultan Abdülaziz saray ressamı olarak Polonyalı Ressam Stanislaw Chlebowski ile çalışmıştır. Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde ise İtalyan Ressam Luigi Acquarone ve onun ölümünden sonra, yine bir İtalyan Ressam Fausto Zonaro saray ressamı olarak görev yapmıştır. Oryantalist Ressamlar; Doğu’nun Cazibesi Doğu’yu Avrupalı gözüyle betimleyen Oryantalist resimlerde, esin alınan yörelere özgü kültürel özelliklerin ön plana çıkarıldığı sahneler işlenmiştir.

Yaver Ressamlar Bu bölüm Osman Nuri Paşa, Şeker Ahmed Paşa gibi askerî kimlikleriyle ressam kimliklerini birleştiren ressamların eserlerine ayrılmıştır.

Türk Ressamları (1870-1890) Bu bölümde Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, Osman Hamdi Bey ve Halil Paşa gibi Batılı anlamda Türk resminin ikinci ve üçüncü kuşağını oluşturan ressamların eserleri yer alır.

Portreler ve Tarihi Konulu Kompozisyonlar / Osmanlı Sarayında Manzara Salonun ortasındaki bölüm portreler ve tarihi konulu kompozisyonlara ayrılmıştır. Bu bölümün çevresinde çok sayıda yerli ve yabancı ressamın manzaraları yer alır.

Türk Ressamları (1890-1930) Son iki bölüm, Batılı anlamda Türk resminin üçüncü ve dördüncü kuşağını oluşturan ressamların eserlerine ayrılmıştır. Bu bölümlerde Hüseyin Zekâi Paşa, Hoca Ali Rıza, Şevket Dağ, İbrahim Çallı, Hikmet Onat gibi ressamların eserleri yer alır.

Milli Saraylar Resim Müzesi aracılığıyla, son dönem Osmanlı sarayının resim beğenisini yansıtan eserlerden oluşan Milli Saraylar Tablo Koleksiyonunu çağdaş bir sunumla sanatseverlerle buluşturmakta.

Yer : MİLLİ SARAYLAR RESİM MÜZESİ
Dolmabahçe Sarayı Veliahd Dairesi, Beşiktaş – İstanbul