Türk kelimesinin Göktürk harfleriyle yazılışının en kabul gören hali ???? şeklindedir.

Bu yazımın asıl okunuşunun “Türük” olması ihtimali yüksektir. Bununla birlikte Bilge Kağan Anıtı başta olmak üzere Orhun anıtlarında “Türk” adı genelde bu şekilde yazılmaktadır.

Aynı yazıtlarda “Türk” adının ???? şeklinde yazıldığı da görülmektedir. Hüseyin Namık Orkun bu meseleyi ele almış ve 1940’ta basılan, “Türk Sözünün Aslı” adlı eserinde bir değerlendirme yapmıştır. Orkun’un tespitine göre ilk başlarda “Türük” şeklinde telaffuz edilen Türk adı zamanla tek heceli hale gelip “Türk” şeklini almıştır. Göktürk yazıtlarındaki bu ikilik de söz konusu dönüşümün bir yansımasıdır.

(Hüseyin Namık Orkun, Türk Sözünün Aslı, Türk Dil Kurumu Yayınları, 3. baskı, Ankara 2015, s. 14)

Dolayısıyla Türk kelimesinin Göktürk harfleriyle doğru yazımı: ????

Görseli de şu şekildedir:

Göktürk Alfabesi hakkında Kısa Bilgi : Metinleri Orta Asya’daki Orhun Nehri kıyısında bulunduğu için Göktürk veya Orhun ismi ile anılır. Orhun’da yerleşen Türkler tarafından kullanıldığı için de Türük, Türk Alfabesi denir. MÖ 200 ile MÖ 150 yılları arasında kullanılmaya başlanmış ve MS 10. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Türklere mahsustur ve Esik Kurgan yazısına benzer. Hunlar, Göktürkler ve kısmen de Asya ve Avrupa’ya yayılan Türk kavimleri, kullanmıştır. 

Göktürk alfabesi otuz sekiz harften meydana gelir. Dördü sesli olup, sekiz sesi karşılar, gerisi sessizdir. Ayrıca ok, ko, uk, ku, ük, kü, nç, nd, gibi heceler ayrı haflerle gösterilmiştir. Sesli harfleri, sessizler okutur. Sağdan sola doğru yazılır. Tonyukuk, Kül Tiğin ve Bilge Kağan hatırasına yazılıp, dikilen Orhun Abideleri bu alfabenin en önemli örneğidir. Bunlar ayrıca Türkçenin bilinen ilk yazılı metinleridir. 5-6. yüzyıllarda kullanılan Göktürk yazısı, Cermenler’in kullandığı rünik alfabeye benzer. 

…Konu ile bağlantılı ve ilginizi çekecek diğer yazılarımız… :

BONUS

Göktürk Alfabesine ait font arayanlara :

Göktürk alfabesine ait fontlar için tıklayınız…

Göktürk Alfabesini öğrenmek isteyenlere :

Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu | Yavuz TANYERİ pdf dosyası için tıklayınız