Fotorealizm

Fotorealizm akımı yani Hipergerçekçilik son yıllarda ilgiyi daha fazla çekmeye başladı. Önce Sotheby’s’de yapılan Çağdaş Türk Sanatı fuarında oldukça yüksek fiyata alıcı bulan Taner Ceylan ve sonra, bu akımın Türkiye’deki en önemli isimlerinden Mustafa Sekban’ın sergisiyle, fotopentür üzerine daha çok konuşur ve sanat mecrasında tartışır olduk.

Amerikalı fotogerçekçi sanatçı Audrey Flack bir keresinde şöyle söylemiş: “Gerçekçilik için bir içgüdü var, kendini yenileyebilecek güçlü bir güdü. Fotogerçekçi (Fotorealizm) resimlerin etkisi ise, hayatın yansımaları olmalarından gelir. Ama bunların hepsi yalnızca yansımalar değildir. Bu resimler daha çok hayat skalasının dışında, onun çok üzerinde ya da çizgi altında kalmış noktaları, parlak ve canlı renk dokunuşlarıyla ortaya çıkarırlar.” Aslında Flack’in söyledikleri fotogerçekçilik akımının bir özeti niteliğinde. İlk adımlarının 1920’lerde atıldığı ancak 1960’larda yükselişe geçtiği foto-pentür akımı, fotoğraflara çok benzeyen ama aslında boyanmış tuvallerden oluşan işlerden oluşuyordu.

Fotogerçekçi sanatçılar fotoğraflardaki porteleri ve objeleri gerçekliğine çok yakın boyut ve şekilde tuvale aktarıp boyuyorlardı. Özellikle anlık hareketler ve detaylar işlerde gözetilen en önemli husustu.

Ancak yine de aslında fotogerçekçi resmin esas özelliği biz fark etmeden o resme eklenmiş bir ayrıntının izleyiciye aktarılmasını başarabilmekte saklıydı.

 Sanat, bireysel ve toplumsal kimlikleri ifade eden araçlardan biridir. Resim sanatında kimi sanatçıların özgürce nesneleri çalışması, kimi sanatçıların da nesneleri fotoğraftan faydalanarak birebir benzetmeye çalışmasıyla başlayan serüven, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha da farklı bir boyut kazanarak ressamların izleyicide şaşkınlık uyandıran resimler üretmesine neden olmuştur.

1960′ lı yıllarda Batılı sanatçılar tarafından ortaya çıkartılan Fotogerçekçilik, bütün dünyada olduğu gibi hem Batı resim sanatını hem de Türk resim sanatını etkilemiştir. Gerçek dünyanın dikkatli gözlemine dayanan doğru, nesnel ve tarafsız betimini herhangi bir duygu katmadan aynı fotoğrafta olduğu gibi yansıtmak fotogerçekçilerin tek amaçları olmuştur.


Çağdaş Türk resim sanatında fotogerçekçi anlayışla resim yapan; Nur Koçak, Mustafa Sekban, Taner Ceylan, Cömert Doğru, Mustafa Yüce’nin fotogerçekçi resimlerinden örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.