Çok sık kullanmadığımız için yerini unuttuğumuz klavyemizde tuş takımında gösterilmemiş, ascii tanımlamalarından yada gliflerden bulabildiğimiz uluslararası karakterleri, şapkalı bir harfi yada türkçe karakteri olmayan s- ç gibi harfler için çengeli klavyede dakikalarca aradığımız çok olmuştur.

Bir nebze olsun çalışmalarımıza kolaylık sağlayacak, Word ve benzeri programlarda klavye düzeninde bulunmayan kodlarla sıkıntı yaşamadan yazabileceğiniz eklenebilir işaretleri ve klavye kısa yollarını sizinle paylaşıyoruz.

Diyakritik işaretlerin tüm harflere eklenmesi

Karakter Eşlem aracında yer alan ve adının başında Combining (Kombine/Eklemlenebilir) yazan işaretler herhangi bir harften sonra eklendiğinde o işaret otomatik olarak harfin üzerine yerleşir. Tüm Combining(Kombine) işaretleri görmek için Unicode (Ünikod) bir karakter kümesi seçmek gereklidir. Örneğin Lucida Sans Unicode gibi… Burada dikkat edilmesi gereken hususu herhangi işaretin Normal biçimi ile Combining (Kombine) biçiminin görüntüde birbiri ile aynı olduğudur. Normal biçim kullanıldığında harfin üzerine eklenmez, yanında durur. Bu nedenle adının başında Combining (Kombine) yazan işaret seçilmelidir. Örneğin: Combining Acute AccentCombininig Tilde gibi…

Uygulamaya örnek

Herhangi bir harfe, mesela “M” (veya küçük “m“) harfinin üzerine Dalga (Tilde) işareti ( ̃) eklenmek istendiğinde bu harfin işaretli biçimi karakterler arasında bulunamıyorsa şu işlemler uygulanır:

 • M harfi yazıldıktan sonra Combining Tilde ( ̃ ) işareti bulunup, harften hemen sonra peşepeşe yazılır. Böylece ortaya  harfi (veya  harfi) çıkar.
 • Bu işlem Combining (Kombine-Eklemlenebilir) biçimi olan tüm işaretler için uygulanabilir.
 • Harften önce yazılırsa işe yaramaz.

Bazı kombine/eklemlenebilir işaretler

Bu işaretler aşağıdan kopyalanarak herhangi bir harften sonra (yapıştırıldığında) yazıldığında harfin üzerine eklenir. Aşağıdaki işaretler kesinlikle bu simgelerin normal biçimleri değildir. Eklemlenebilir (Combininig) halidir.

 • ( ̀): (Grave) – Aksan
 • ( ́): (Akute) – Vurgu
 • ( ̃): (Tilde) – Dalga
 • ( ̂): (Circumflex) – Şapka
 • ( ̄ ): (Macron) – Uzatma
 • ( ̈): (Diaeresis) – Çiftnokta
 • ( ̌): (Caron) – Yumuşatma
 • ( ̊ ): (Ring) – Halka
 • ( ̛ ): (Horn) – Duyarga
 • ( ̇ ): (Superdot) – Üstnokta
 • ( ̍ ): (Superline) – Üstçentik
 • ( ̩ ): (Subline) – Altçentik
 • ( ̦): Subcomma) – Altvirgül
 • ( ̧ ): (Cedilla) – Çengel
 • ( ̨ ): (Ogonek) – Kanca
 • ( ̱ ): (Submacron) – Altçizgi
 • ( ̰ ): (Subtilde) – Altdalga
 • ( ̭ ): (Subflex) – Altşapka

Ayrıca İki veya daha fazla tuşun aynı anda basıldığı klavye kısayolları için aşağıya bakınız

birlikte basılacak tuşlar artı (+) ile gösterilmiştir. Ayrıca tuşun hemen ardından başka bir tuşa basılan klavye kısayolları için, basılacak tuşlar virgülle (,) ile ayrılarak anlatılmıştır.

SHIFT tuşunu içeren bir tuş bileşimini kullanarak küçük harf karakteri yazmak için, CTRL+SHIFT+simge tuşlarını eşzamanlı olarak basılı tutun ve ardından harfi yazmadan önce bırakın.

Bunu eklemek içinTuş
à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ò, Ù
CTRL+` (TERS TIRNAK İŞARETİ), harf
á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý
CTRL+’ (KESME İŞARETİ), harf
â, ê, î, ô, û
Â, Ê, Î, Ô, Û
CTRL+SHIFT+^ (DÜZELTME İŞARETİ), harf
ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ
CTRL+SHIFT+~ (TİLDE), harf
ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ
CTRL+SHIFT+: (İKİ NOKTA), harf
å, ÅCTRL+SHIFT+@, a veya A
æ, ÆCTRL+SHIFT+&, a veya A
œ, ŒCTRL+SHIFT+&, o veya O
ç, ÇCTRL+, (VİRGÜL), c veya C
?, ?CTRL+’ (KESME İŞARETİ), d veya D
ø, ØCTRL+/, o veya O
¿ALT+CTRL+SHIFT+?
¡ALT+CTRL+SHIFT+!
ßCTRL+SHIFT+&, s
Belirtilen Unicode (onaltılı)
karakter kodu için Unicode karakteri
Karakter kodu, ALT+X Örneğin, Euro para birimi simgesi  eklemek için, 20AC‘ye basın ve ALT tuşunu basılı
tutarak X tuşuna basın.
Belirtilen ANSI (onluk) karakter kodu için ANSI karakteri.ALT+karakter kodu (sayısal tuş takımında)Not: Karakter kodu yazmadan önce NUM LOCK işlevinin açık olduğundan emin olun.Örneğin, Euro para birimi simgesi eklemek için, ALT tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0128 yazın.