Tipografide bazı terimler o kadar yerleşmiş ki uzun zaman türkçeleştirmeden kullandık. Bu konuda Türkiyede yapılan bazı çalışma ve derlemeleri sizler için bir araya getirmek istedim. Eğer gözümden kaçan başka bilgi ve belgevarsa benimle paylaşmanızı çok isterim.

Tipografik terimlerin Türkçeleştirilmesine yönelik ilk çalışmalardan biri Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde öğretim üyesi Prof. Namık Kemal Sarıkavak’ın 1997 yılında basılan Tipografinin Temelleri adlı kitabı ve 1998 yılında yayımlanan David Gates’in Latin Abecesinin Evrimi adlı çeviri-derleme kitabıdır. Tipografinin Temelleri adlı kitabın son bölümünde, tipografi terimlerinin yer aldığı bir sözlük bulunur.

Sözlüğün genişletilmiş hâli, Sarıkavak’ın 2009 yılında ikinci baskısı yapılan Görsel İletişim ve Grafik Tasarımında Çağdaş Tipografinin Temelleri adlı kitabında da yer alır.

Türkiye’de tipografi terminoloji geliştirilmesine yönelik çalışmaları ortaya koymak, problemleri tespit etmek, yapılacak tartışmalara katkı sağlamak, tipografi alanındaki düşüncelerin bir temele oturması açısından önemlidir.

Almanyada yaşayan tasarımcılardan Oğuzhan Öçalan ise, tipografi terimlerini Türkçeleştirme çalışmalarına, Tipografik Anatomi adlı alan araştırmasına dayalı, özellikle harflerin anatomik yapılarına yönelik güncel önerileri ile katkı sunmak amacı ile bence bazı yönleri ile tartışmaya açık olan “Tipografik Anatomi”, adını verdiği 70×50 cm boyutlarında tasarladığı bir çalışma bulunmaktadır. Çalışma, üzerinde değişiklik yapılmaya kısıtlanmış dosya olup incelemek yada PDF olarak indirilip baskı almak için kullanılabilir Tipografi üzerinde daha rahat konuşmak ve ortak bir dil oluşturmak adına görseli iyi tasarlanmış bir çalışmadır. Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.