Sarı renk; çekicilik, açıklık, yaratıcılık, enerji, lüks  ve merak anlamlarını taşır. Güneşi simgeleyen sarı sıcaklığın, samimiyetin ve iletişimin rengidir. Görünürlüğü kolay, saf, parlak ve canlı tonlarıyla sarı renk her şeyden önce farkındalık mesajı içerir.

Neşe, umut, iyimserlik olgularının sarı renkte toplanması, tutundurma çalışmalarında hedef kitleye daha derin nüfuz etmeyi sağlar. Ayrıca sarı renk müşterilerin dikkatini çekerek, iletişimi güçlendirir. Sonuç itibariyle sarı renk satın alma sürecini olumlu etkiler. Diğer bir ifadeyle markalar iletişim ve kampanya çalışmalarında sarı rengi kullanarak tüketici nezdindeki çekiciliklerini arttırabilirler. Bu arada sarı rengin; bilginin yayılmasına, açıklanmasına ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına pozitif etkisi vardır.

Ambalaj tüketici ile marka arasında sözsüz bir iletişim aracıdır. Ambalajlamada kullanılan renkler tercih edilirken hitap edilen kitlenin yani hedef kitlenin istekleri dikkate alınmalıdır. Sonrasında ise uygun renk tonu ve kombinasyonlar seçilir. Satış tutundurma çabaları da bu doğrultuda ele alınmalıdır.

Yapılan araştırmalar tüketicilerin satın alma kararının 7-9 saniye arasında bir sürede gerçekleştiğini göstermektedir. Görsellik ise diğer duyulara oranla %78 daha kolay algılanır. Sarı ambalaj tercihi ise müşterilerin markaya odaklanma oranını ve ilgisini arttırır. Bu sayede satın alma süreci de hızlanır.

Ürünün içeriği, kullanımı, özellikleri sarı ambalaj tercih edildiğinde ekstra bir meraka sebep verir. Fakat kültürel farklılıklar nedeniyle sarı tonlarının yüzlerce anlamı olduğu da unutulmamalıdır. Lokal (yerel) bazda yapılan ya da yapılacak olan pazarlama veya markalama çalışmalarında ya da kampanyalarda sarı renk kullanırken markaların iyi bir araştırma yapması gerekmektedir.

Şimdi tek renk kullanımda sarı tonlarının etkisine  değinecek olursak;

 • Açık Sarı: Hedef kitlenin ürün ve hizmetlerinizden memnun kalması kalite kadar renkle de alakalıdır. Yani kullanılacak olan rengin tonlaması da en az renk kadar önemlidir. Ayrıca tonlamadaki fark müşterilerin duygularına etki eder. Kurumsal veya hizmet alanlarında açık sarı tonlarının kullanılması çalışanların heves ve motivasyonunu arttırır. Bu sayede hedeflenen performansa daha hızlı ve kolay yoldan ulaşılır. Ayrıca açık sarı; üreticilere, aracı kurumlara ve nihayetinde tüketicilere yansıtılan tutum ve davranışların daha anlaşılır olmasını sağlar.
 • Parlak Sarı: Risk almaktan çekinmeyen güçlü markaların rengidir. Kullanılacak parlak sarı tonları tüketici algısında inovasyon etkisi yaratır. Ürün farkındalığı oluşturur. Hedef kitlenin kişisel deneyimi, karakteristik özellikleri, kültür düzeyi, ekonomik durumu ve diğer etkenler dikkate alınarak geliştirilen ürün ve hizmetler, tüketiciler tarafından daha çok içselleştirilir. Pazarlama sektöründe ise parlak sarı; enerjik, canlı, samimi bir ortam sunar. Akademik, bilişim, endüstri, sanayi kapsamındaki sektörler; dönüştüğünü, geliştiğini, değiştiğini bu tonu kullanarak kanıtlamak adına ambalaj ve logolarında bu tonu tercih eder. Açıklayıcı metinlerde kullanılan sarı renk hedefin dikkat çeker. Diğer bir ifadeyle parlak sarı; ilham verici fikirler yaratır.
 • Altın Sarısı: Bu rengin logo ve ambalajda bulunması konfor hissi oluşturur. Gıda ürünlerinde besleyici ve lezzetli olduğunu vurgulamak için bu ton tercih sebebidir. Misafirperver algısı yaratmak isteyen hizmet kuruluşlarınca ve mekanlarda kullanılır. Bu da müşteriyi işletmeye çekmek için en ideal rengin altın sarısı olduğunu gösterir.
 • Kehribar: Doğal taştan gelen bu renk mücevheratı simgeler. Kültürel farklıkların olumsuzluklarını ortadan kaldıran global bir renktir. Çok kültürlülük ön planda olduğu için geniş bir müşteri kitlesinin ilgisini çekmek olasıdır. Gerekli yetkinliklere sahip “olgun” imajı verir. Ayrıca geçicilik anlamı taşır. Örneğin yemek şirketleri “ye ve git” psikolojisi uyandırmak için bu rengi sıkça kullanır. Taksilerin rengini düşündüğümüzde de aynı neden karşımıza çıkar.
 • Metalik Altın Sarısı: Mal ve/veya hizmetin sağlayacağı faydanın yanında, bu renkle birlikte prestiji yüksek, gösterişli ve lüks algısı tüketicilere metalik altın sarısıyla aktarılır. Ortaklar, paydaşlar, çalışanlar ve müşteriler bu tonu tercih eden işletmelerle ilgili değerlendirme yaptıklarında marka değerini yüksek ve kaliteli olarak nitelendirir. Etiketleme, ambalaj ve markalama çalışmalarında kullanılır ise gelir düzeyi yüksek müşteri kitlesine hitap eder. Bu sayede markanın satışları daha doğrusu kar payı artar.

Çoklu renk kullanımda sarı tonlarının etkilerine değinmek gerekirse;

Sarı renk siyah veya mor ile kombin edildiğinde iddialı bir adım atılmış diyebiliriz. Çekici sarının güçlü siyah ile birleşmesi, markanızın tanınırlığını arttırır, algısını güçlendirir. Sarının mor ile birleşimi, dengeli bir bütünlük oluşturur ve gözü yormaz.

Sarıyı çevreleyen diğer renklerle uyumsuzluk söz konusu olduğunda sarı rengin çoklu kullanımından geçicilik, süreksizlik, hafife alma, mantıksızlık ve korkaklık gibi negatif özellikler ortaya çıkar.

Logosunda sarı rengi kullanan markalardan bazıları;

 • Branding Türkiye
 • Mc Donald’s
 • Good Year
 • Gratis
 • Nikon
 • Vakıfbank
 • Cheetos
 • Warner Bros
 • Koçak Golds
 • PTT Kargo
 • Lipton
 • Ferrari
 • CAT
 • Subway

Kaynakça ve Notlar

 • Dr. Hatice Eminoğlu – Türkçede Renkler Sözlüğü
 • Renk Danışmanı Oya Komar
 • Renk Uzmanı – Leatrice Eiseman
 • Dergipark.gov.tr
 • https://www.brandingturkiye.com/