Bireyin kendini yenilmek, diğer bireylerle sosyalleşmek, daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürebilmek için, zorunlu işleri dışında kalan boş zamanlarını kendi arzusu ve tercihleri dahilinde değerlendirmesidir. İnsanların aktif ve yoğun çalışma hayatı, olumsuz çevre koşulları zamanla alışkanlıklarını ve ruh halini etkilemektedir. Ruh sağlığını korumak, rutin hareketlerden zaman zaman ayrılmak, kişilerin temel ihtiyaçları arasındadır.

Bu durum bireyin günlük yaşamında rutin olan işlerinden zamanla yorulması ve nefes alma ihtiyacın meydana gelmesi ile boş zamanını değerlendirme isteğini geliştirir. Kişi boş zamanını dilediği gibi geçirebilmek için kendi ile kalmak veya grup olarak aktiviteler içinde bulunmak isteyebilir.

Rekreasyon, bireyin tercih ettiği aktiviteleri yaparak beyninin ve zihninin dinlenerek kaldığı yerden devam etmesini sağlar. Gelişmiş toplumların yöneticileri, çalışanlarından daha fazla verim alabilmek amacı ile rekreatif aktiviteler düzenlemeyi tercih eder. Bu durum çalışanları firma içinde fiziksel ve sosyal olarak iyileştirme hareketi olarak değerlendirilmektedir.

Rekreasyon Latince “recreatic” sözcük anlamı olarak dinlenmek, eğlenmek, yeniden canlanmak anlamlarını ifade etmektedir. Rekreasyon, zorunlu hale gelmiş çalışma aktivitelerinden, ayrı olarak bireyin kendini yenilemesi ve geliştirmesi, kendine ait olan zamanı kendi istediği gibi kullanmasıdır. İnsanın fiziksel olarak gücünü yenilemeye ve ruhsal halini güçlendirmeye yönelik serbest olarak seçebileceği birçok faaliyet bulunmaktadır.

Bireyin kendi tercihi ile katıldığı tüm aktiviteler, yapmak zorunda olduğu aktivitelerden farklı olarak özgür olarak tercih ettikleridir. Zaman zaman içinde bulunduğu fiziksel çevrenin ve sosyal çevrenin yerini farklı sosyal ve fiziksel çevrelerin alması bunlara örnek verilebilir. Rekreasyon, bireyin yaşam dengesini kurmasının önemli bir parçasıdır.

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon yönetimi, hareketsizliği önlemek, bireylerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine etki sağlamak amacı ile aktiviteler yapmak anlamını taşır. Rekreasyon yönetimi bölümünün faaliyetleri, açık alanda yapılan faaliyetler ve kapalı alanda yapılan faaliyetler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sinema, tiyatro, müze gezisi olanlar kapalı alan faaliyetlerine, kaya tırmanışı, dağ bisikleti, balık tutmak gibi faaliyetlerde açık alana örnektir.

Ayrıca Rekreasyon yönetimi artık bir lisans eğitimi olarak turizm fakülteleri içinde yer alıyor. Yani bir meslek olarak eğitimi veriliyor. Bölümde turizmi yönlendiren, gelişimine etkisi olacak yöneticiler yetiştirmek amaçlanıyor.

Rekreasyon yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, boş zamanların değerlendirilmesi adına hizmet veren özel firmalar, kamu içinde, turizm ve hizmet sektöründe yönetici olarak çalışabilirler.