Grafikler dosyası formatları görüntü verilerini temsil etme (piksel ya da vektör olarak) yolu açısından farklılık gösterir ve farklı sıkıştırma teknikleri ve Photoshop özelliklerini destekler.

  1. Tüm Photoshop özelliklerini (katmanlar, efektler, maskeler ve bunun gibi) korumak için görüntünüzün bir kopyasını Photoshop formatında (PSD) kaydetmeyi unutmayın.
  2. Çoğu dosya formatı gibi PSD de boyutu 2 GB’a kadar olan dosyaları destekler. 2 GB’tan büyük dosyaları Büyük Belge Formatı (PSB), Photoshop Raw (sadece düzleştirilmiş görüntü), TIFF (en fazla 4 GB) veya DICOM formatında kaydedin.
  3. Görüntüler için standart bit derinliği kanal başına 8 bittir. 16 veya 32 bit görüntülerde daha yüksek dinamik aralığa ulaşmak için aşağıdaki formatları kullanın:

16 bit görüntü formatları (Bir Kopyayı Kaydet komutu gerektirir)

Photoshop, Large Document Format (PSB), Cineon, DICOM, IFF, JPEG, JPEG 2000, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG, Portable Bit Map, and TIFF.

Not: Web ve Aygıtlar İçin Kaydet komutu 16 bit görüntüleri otomatik olarak 8 bite dönüştürür.

32 bit görüntü formatları (Farklı Kaydet komutu gerektirir)

Photoshop, Large Document Format (PSB), OpenEXR, Portable Bitmap, Radiance, and TIFF.

Photoshop’ta desteklenen dosya formatları

Dosya Formatı TürleriDesteklenen Dosya Formatları
Ses içe aktarma formatlarıAAC, M2A, M4A, MP2, MP3

Video içe aktarma formatları
.264, 3GP, 3GPP, AVC, AVI , F4V, FLV, MOV (QuickTime), MPE, MPEG‑1, MPEG‑4, Bir kod çözücü yüklüyse MPEG‑2 (örneğin, bir Adobe video uygulamasıyla), MTS, MXF, R3D, TS, VOB

Video dışa aktarma formatları
DPX, MOV (QuickTime), MP4, JPEG2000 (QuickTime)
Grafik dosyası, formatlarıWebP, BMP, Cineon, CompuServe GIF, DICOM, HEIF/HEIC, IFF format, JPEG, JPEG2000, Large Document, Format PSB, OpenEXR, PCX, Photoshop 2.0 (Mac içindir), Photoshop DCS 1.0, Photoshop DCS 2.0, Photoshop EPS, Photoshop PDF, Photoshop PSD, Photoshop Raw, PICT (salt okunur), PICT Resource (yalnızca Mac; yalnızca açılabilir.), Pixar, PNG, Portable Bit Map, Radiance, Scitex CT, Targa, TIFF, Wireless Bitmap

3B ile ilgili formatlar
3D Studio ( yalnızca içe aktarma ), DAE (Collada), Flash 3D (yalnızca dışa aktarma ) JPS (JPEG Stereo), KMZ (Google Earth 4), MPO (Multi-Picture format), U3D, Wavefront OBJ

Dosya sıkıştırma hakkında

Birçok dosya formatı bitmap görüntülerin dosya boyutunu küçültmek için sıkıştırma kullanır. Kayıpsız teknikler, dosyayı görüntü ayrıntılarını ya da renk bilgilerini silmeden sıkıştırır, kayıplı teknikler ayrıntı siler. Aşağıda yaygın olarak kullanılan sıkıştırma teknikleri verilmiştir:

RLE (Çalışma Uzunluğu Kodlama)

Kayıpsız sıkıştırma, bazı yaygın Windows dosya formatları tarafından desteklenir.

LZW (Lemple-Zif-Welch)

Kayıpsız sıkıştırma; TIFF, PDF, GIF ve PostScript dili dosya formatları tarafından desteklenir. Tek renkli geniş alanlar içeren görüntüler için çok kullanışlıdır.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Kayıplı sıkıştırma; JPEG, TIFF, PDF ve PostScript dili dosya formatları tarafından desteklenir. Fotoğraflar gibi sürekli tonlar içeren görüntüler için önerilir. JPEG kayıplı sıkıştırma kullanır. Görüntü kalitesini belirlemek için, Kalite menüsünden bir seçenek belirleyin, Kalite açılır kaydırıcısını sürükleyin ya da Kalite metin kutusuna 0 – 12 arasında bir değer girin. En iyi baskı sonuçları için en yüksek kalitede sıkıştırmayı seçin. JPEG dosyaları yalnızca Düzey 2 (ya da sonrası) PostScript yazıcılarda bastırılabilir ve ayrı ayrı kalıplara ayrılamaz.

CCITT

Siyah beyaz görüntüler için kayıpsız sıkıştırma teknikleri ailesi; PDF ve PostScript dili dosya formatları tarafından desteklenir. (CCITT, International Telegraph and Telekeyed Consultive Committee kuruluşunun Fransızca adının kısaltmasıdır.)

ZIP

Kayıpsız sıkıştırma; PDF ve TIFF dosya formatları tarafından desteklenir. LZW gibi ZIP sıkıştırması da tek renkli geniş alanlar içeren görüntüler için çok etkilidir.

PSD ve PSB dosyaları için uyumluluğu en iyi hale getirme

Not: Bir görüntüyü Photoshop uygulamasının daha eski bir sürümünde kaydederseniz o sürümün desteklemediği özellikler atılır.

  1. Düzen > Tercihler > Dosya İşleme (Windows) ya da Photoshop > Tercihler > Dosya İşleme’yi (Mac OS) seçin.
  2. PSD ve PSBB Dosyası Uyumluluğunu En Üst Düzeye Çıkart menüsünden aşağıdakilerden birini seçin: 
  3. Her zaman Belgenizin katmanlarıyla birlikte bileşik (düzleştirilmiş) bir görüntü kaydeder. 
  4. Sor Kaydederken uyumluluğu en üst düzeye çıkartıp çıkartmayacağını sorar. 
  5. Hiçbir zaman Yalnızca katmanlı bir görüntüyü kaydeder. 
  6. Not:Dosya boyutunu önemli ölçüde azaltmak istiyorsanız Sor veya Hiçbir Zaman seçeneğini seçin.

Photoshop formatı (PSD)

Photoshop formatı (PSD) varsayılan dosya formatıdır ve Büyük Belge Formatıyla (PSB) birlikte, tüm Photoshop özelliklerini destekleyen tek formattır. Adobe ürünleri arasındaki yüksek düzeydeki tümleşiklik nedeniyle, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects ve Adobe GoLive gibi diğer uygulamalar PSD dosyalarını doğrudan içe aktarabilir ve birçok Photoshop özelliğini saklayabilir.

PSD kaydederken dosya uyumluluğunu en üst düzeye çıkarmak için bir tercih belirleyebilirsiniz. Bu, katmanlı görüntünün bileşik bir sürümünü kaydederek, Photoshop’un önceki sürümleri de dahil olmak üzere diğer uygulamalar tarafından okunabilmesini sağlar. Ayrıca, Photoshop’un sonraki sürümlerinde bazı özelliklerin davranışının değiştirilmesi olasılığına karşı belgenin görünümünü de korur. Bileşik öğenin dahil edilmesi ayrıca, görüntünün Photoshop dışındaki uygulamalarda çok daha hızlı yüklenip kullanılabilmesini sağlar ve zaman zaman görüntünün diğer uygulamalarda okunabilir olmasını sağlamak bakımından gerekli olabilir.

Kanal başına 16 bit ve yüksek dinamik aralıklı (HDR) kanal başına 32 bit görüntüleri PSD dosyaları olarak kaydedebilirsiniz.

Photoshop 2.0 formatı

(Mac OS) Bu formatı, görüntüleri Photoshop 2.0’da açmak ya da yalnızca Photoshop 2.0 dosyalarını destekleyen bir uygulamaya dışa aktarmak için kullanabilirsiniz. Photoshop 2.0 formatında kaydetmek görüntünüzü düzleştirir ve katman bilgilerini atar.

Photoshop DCS 1.0 ve 2.0 formatları

DCS (Masaüstü Renk Ayrımı) formatı CMYK görüntülerin renk ayrımlarını kaydetmenizi sağlayan standart EPS formatının bir sürümüdür. DCS 2.0 formatını, spot kanallar içeren görüntüleri dışa aktarmak için kullanabilirsiniz. DCS dosyalarını yazdırmak için bir PostScript yazıcı kullanmanız gerekir.

Photoshop EPS formatı

Encapsulated PostScript (EPS) dili dosya formatı hem vektör hem de bitmap görüntüler içerebilir ve tüm grafik, çizim ve sayfa mizanpajı programları tarafından desteklenir. EPS formatı uygulamalar arasında PostScript resimleri aktarmak için kullanılır. Vektör grafikleri içeren bir EPS dosyasını açtığınızda Photoshop vektör grafiklerini piksellere dönüştürerek görüntüyü rasterleştirir.

EPS formatı Lab, CMYK, RGB, Dizine Alınmış Renk, Çift Tonlu, Gri Tonlu ve Bitmap renkli modlarını destekler ve alfa kanallarını desteklemez. EPS kırpma yollarını destekler.

Photoshop, önizleme oluşturabilen ancak Photoshop tarafından desteklenmeyen (örneğin QuarkXPress) dosya formatlarında kaydedilmiş görüntüleri açmanızı sağlamak için EPS TIFF ve EPS PICT formatlarını kullanır. Açılmış bir önizleme görüntüsünü, diğer herhangi bir düşük çözünürlüklü dosya gibi düzenleyebilir ve kullanabilirsiniz. EPS PICT önizlemesi yalnızca Mac OS’ta vardır.

Not: EPS TIFF formatı ve EPS PICT formatı Photoshop’un önceki sürümlerine daha fazla uygundur. Photoshop’un en son sürümü vektör verileri içeren görüntüleri açmak için rasterleştirme özelliği içerir.

Photoshop Raw formatı

Photoshop Raw formatı görüntüleri uygulamalar ve bilgisayar platformları arasında aktarmak için kullanılan esnek bir dosya formatıdır. Bu format CMYK, RGB ve alfa kanalları içeren gri tonlu görüntüleri ve alfa kanalları içermeyen çok kanallı ve Lab görüntülerini destekler. Photoshop Ham formatında kaydedilen belgeler herhangi bir piksel ya da dosya boyutunda olabilir ancak katman içeremezler.

Photoshop Ham formatı görüntüdeki renk bilgilerini açıklayan bir bayt akışından oluşur. Her piksel ikili formatta açıklanır; 0 siyahı, 255 beyazı temsil eder (16 bit kanallı görüntüler için beyaz değeri 65535’tir). Photoshop görüntüyü açıklamak için gerekli kanal sayısını ve görüntüdeki tüm diğer kanalları belirler. Dosya uzantısını (Windows), dosya tipini (Mac OS), dosyayı oluşturanı (Mac OS) ve üstbilgi bilgilerini belirleyebilirsiniz.

Mac OS’ta, dosya tipi genellikle dosyayı tanımlayan dört karakterli bir tanıtıcıdır; örneğin TEXT dosyayı bir ASCII metin dosyası olarak tanımlar. Dosyayı oluşturan da genellikle dört karakterli bir tanıtıcıdır. Mac OS uygulamalarının çoğu Apple Computer Developer Services grubuyla kayıtlı benzersiz bir dosya oluşturan tanıtıcısına sahiptir.

Üstbilgi parametresi, gerçek görüntü bilgileri başlamadan önce dosyada kaç baytlık bilgi görüneceğini belirler. Bu değer, dosyanın başına yer tutucu olarak eklenen sıfırların sayısını belirler. Varsayılan olarak üstbilgi yoktur (üstbilgi boyutu = 0). Dosyayı Ham formatında açtığınızda üstbilgi girebilirsiniz. Ayrıca dosyayı üstbilgi olmadan kaydedebilir ve sonra sıfırları üstbilgi bilgileriyle değiştirmek için HEdit (Windows) ya da Norton Utilities (Mac OS) gibi bir dosya düzenleme programı kullanabilirsiniz.

Görüntüyü araya eklenmiş ya da eklenmemiş formatta kaydedebilirsiniz. Araya eklenmişi seçerseniz, renk değerleri (örneğin kırmızı, yeşil ve mavi) sırayla saklanır. Seçiminiz, dosyayı açacak olan uygulamanın gereksinimlerinde bağlıdır.

Not: Photoshop Ham görüntüsü, dijital kameradan alınmış bir ham kamera görüntüsüyle aynı dosya formatında değildir. Ham kamera görüntü dosyası, filtreleme, beyaz denge ayarları ya da diğer kamera içi işlemler uygulanmamış, “dijital negatif” olan kameraya özel bir formattadır.

Digital Negative formatı (DNG)

Digital Negative (DNG) dijital bir kameradan alınmış ham görüntü verilerini ve bu verilerin ne anlama geldiğini tanımlayan meta verileri içeren bir dosya formatıdır. Ham kamera görüntüleri için Adobe’un genel kullanıma sunduğu arşivlik formatı DNG, uyumluluk sağlamak ve ham kamera dosya formatlarının artışını azaltmak için tasarlanmıştır. Camera Raw eklentisi ham kamera görüntüsü verilerini DNG formatında kaydedebilir. Digital Negative (DNG) dosya formatı hakkında daha fazla bilgi için, www.adobe.com sitesine gidin ve “Digital Negative” terimini aratın. Kapsamlı bilgiler ve bir kullanıcı forumu bağlantısı bulacaksınız.

BMP formatı

BMP, Windows uyumlu bilgisayarlarda standart bir Windows görüntü formatıdır. BMP formatı RGB, Dizine Alınmış Renk, Gri Tonlama ve Bitmap renkli modlarını destekler. Windows veya OS/2 formatı ve 8 bit/kanal değerinde bir bit derinliği belirtebilirsiniz. Windows formatını kullanan 4 bit ya da 8 bit görüntüler için ayrıca RLE sıkıştırması belirleyebilirsiniz.

BMP görüntüler normalde aşağıdan yukarıya doğru yazılır ancak bunları yukarıdan aşağıya doğru yazmak için Satır Sırasını Çevir’i seçebilirsiniz. Gelişmiş Modlar’ı tıklatarak ayrıca bir alternatif kodlama da seçebilirsiniz. (Satır Sırasını Çevir ve Gelişmiş Modlar en çok programcılar ve DirectX kullananlar için uygundur.)

Cineon formatı

Kodak tarafından geliştirilen Cineon elektronik kompozisyon, değiştirme ve geliştirme için uygun, kanal başına 10 bit dijital formattır. Cineon formatını kullanarak görüntü kalitesinden kayıp vermeden tekrar film çıktısı oluşturabilirsiniz. Bu format, filmdeki görüntüleri Cineon formatına ve sonra tekrar filme aktaran Cineon Dijital Film Sisteminde kullanılır.

DICOM formatı

DICOM (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim) formatı, ultra ses ve tarama aygıtları gibi tıbbi aygıt görüntülerini aktarmak ve saklamak için yaygın olarak kullanılır. DICOM dosyaları hem görüntü verilerini hem de üstbilgileri içerir; bunlar hasta ve tıbbi görüntü hakkında bilgi depolar.

GIF

Graphics Interchange Format (GIF), HTML belgelerindeki dizine alınmış renkli grafikleri ve görüntüleri görüntülemek için yaygın olarak kullanılan dosya formatıdır. GIF, dosya boyutunu ve elektronik aktarım süresini minimuma indirmek için tasarlanmış bir LZW sıkıştırılmış formatıdır. GIF formatı dizine alınmış renk içeren görüntülerdeki saydamlığı korur ancak alfa kanallarını desteklemez.

HEIF/HEIC

Modern mobil aygıtlar HEIF/.heic fotoğrafları çekme olanağı sağlar. 

Not: Canon HIF/HEIC Dosyaları desteklenmemektedir. En iyi sonuçlar için Canon fotoğraf makinelerinden alınan raw dosyaları kullanın.

IFF

IFF (Interchange File Format) birden çok türde veriyi ilişkilendirebilen ve saklayabilen, genel amaçlı bir veri saklama formatıdır. IFF taşınabilir ve fotoğraf, ses, müzik, video ve metin verilerini destekleyen uzantıları vardır. IFF formatı Maya IFF ve IFF (daha önce Amiga IFF) içerir.

JPEG formatı

Joint Photographic Experts Group (JPEG) formatı, HTML belgelerindeki fotoğrafları ve diğer sürekli ton içeren görüntüleri görüntülemek için yaygın olarak kullanılır. JPEG formatı CMYK, RGB ve Gri Tonlama renkli modlarını destekler, ancak saydamlığı desteklemez. GIF formatından farklı olarak JPEG bir RGB görüntüsündeki tüm renk bilgilerini korur ancak verileri seçme yoluyla atarak dosya boyutunu sıkıştırır.

JPEG görüntüsü açıldığında sıkıştırması otomatik olarak açılır. Daha yüksek sıkıştırma düzeyi daha düşük görüntü kalitesiyle ve daha düşük sıkıştırma düzeyi daha iyi görüntü kalitesiyle sonuçlanır. Çoğu durumda, En yüksek düzey kalite seçeneği orijinalinden ayırt edilemeyen sonuçlar verir.

Büyük Belge Formatı (PSB)

Büyük Belge Formatı (PSB) herhangi bir boyutta 300.000 piksele kadar olan belgeleri destekler. Katmanlar, efektler ve filtreler gibi tüm Photoshop özellikleri desteklenir. (Genişlik veya yükseklikte 30.000 pikselden büyük olan belgelerde bazı eklenti filtreleri kullanılmaz.)

Kanal başına 32 bit HDR görüntüleri PSB dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Not: Diğer uygulamaların çoğu ve Photoshop’un önceki sürümleri boyutu 2 GB’tan büyük dosyaları desteklemez.

OpenEXR formatı

OpenEXR (EXR), HDR görüntüleri için görsel efekt sektörü tarafından kullanılan bir dosya formatıdır. Film formatı, hareketli resim üretiminde kullanım için elverişli yüksek renk uygunluğuna ve dinamik aralığa sahiptir. Industrial Light and Magic tarafından geliştirilen OpenEXR birden çok kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma yöntemini destekler. OpenEXR dosyası saydamlığı destekler ve yalnızca 32 bit/kanal görüntülerle çalışır. Bu dosya formatı değerleri 16 bit/kanal değerinde kayar nokta olarak saklar.

PDF

Taşınabilir Belge Formatı (PDF) esnek, çapraz platform, çapraz uygulama dosya formatıdır. PostScript görüntü oluşturma modelini temel alan PDF dosyaları fontları, sayfa mizanpajlarını ve hem vektör hem de bitmap grafikleri doğru şekilde görüntüler. Buna ek olarak, PDF dosyaları elektronik belge arama ve örneğin elektronik bağlantılar gibi gezinme özellikleri içerebilir. PDF kanal başına 16 bit görüntüleri destekler. Adobe Acrobat, PDF dosyalarında küçük düzenlemeler yapılmasını sağlayan Nesne Rötuşu aracına da sahiptir.

Not: Nesne Rötuşu aracı görüntülerde ve nesnelerde yapılacak son dakika düzeltmeleri için amaçlanmıştır. Görüntü düzenlemeyi, PDF olarak kaydetmeden önce Photoshop’ta yapmak en iyi yöntemdir.

Photoshop iki tür PDF dosyası tanır:

Photoshop PDF dosyaları

Adobe PDF Kaydet iletişim kutusunda Photoshop Düzenleme Özelliklerini Koru seçildiğinde oluşturulur. Photoshop PDF dosyaları yalnızca tek bir görüntü içerebilir.

Photoshop PDF formatı tüm renk modlarını (Çok Kanallı dışında) ve standart Photoshop formatında desteklenen tüm özellikleri destekler. Photoshop PDF ayrıca CCITT Grup 4 sıkıştırması kullanan Bitmap modundaki görüntüler dışında PEG ve ZIP sıkıştırmasını da destekler.

Standart PDF dosyaları

Adobe PDF Kaydet iletişim kutusunda Photoshop Düzenleme Özelliklerini Koru öğesinin seçimi kaldırıldığında veya Adobe Acrobat veya Illustrator gibi başka bir uygulama kullanılarak oluşturulur. Standart PDF dosyaları birden fazla sayfa veya görüntü içerebilir.

Standart bir PDF dosyasını açtığınızda, Photoshop, piksel içeriğini korurken vektörü ve metin içeriğini rasterleştirir.

PICT Dosyası

PICT formatı, Mac OS grafiklerinde ve sayfa mizanpajlarında, görüntüleri uygulamalar arasında aktarmak için bir ara dosya formatı olarak kullanılır. PICT formatı tek alfa kanalı içeren RGB görüntülerini ve alfa kanalı içermeyen Dizine Alınmış Renk, Gri Tonlama ve Bitmap modundaki görüntüleri destekler.

Not: Photoshop, raster PICT dosyalar açabilse de QuickDraw PICT dosyalarını açamaz veya PICT formatında kaydedemez.

PICT Kaynağı

(Mac OS) PICT kaynağı PICT dosyasıdır ancak bir ad ve kaynak kimlik numarası alır. PICT Kaynağı formatı tek alfa kanalı içeren RGB görüntülerini ve alfa kanalı içermeyen Dizine Alınmış Renk, Gri Tonlama ve Bitmap modundaki görüntüleri destekler.

PICT kaynağını açmak için İçe Aktar komutunu ya da Aç komutunu kullanabilirsiniz. Ancak, Photoshop bu formatta kaydedemez.

Pixar formatı

Pixar formatı, özellikle üç boyutlu ve animasyon gibi görüntüleri oluşturmada kullanılan yüksek teknolojiye sahip grafik uygulamaları için tasarlanmış bir formattır. Pixar formatı tek alfa kanalı içeren RGB ve gri tonlu görüntüleri destekler.

PNG formatı

GIF’ye patentsiz bir alternatif olarak geliştirilen Taşınabilir Ağ Grafikleri (PNG) formatı kayıpsız sıkıştırma ve görüntülerin web’de gösterilmesi için kullanılır. GIF’den farklı olarak PNG 24 bit görüntüleri destekler ve kenarları pürüzlü olmayan bir arka plan saydamlığı oluşturur ancak bazı web tarayıcıları PNG görüntülerini desteklemez. PNG formatı alfa kanalı içermeyen RGB, Dizine Alınmış Renk, Gri Tonlama ve Bitmap modundaki görüntüleri destekler. PNG gri tonlu ve RGB görüntülerdeki saydamlığı korur.

Portable Bit Map format – Taşınabilir Bitmap formatı

Taşınabilir Bitmap (PBM) dosya formatı Taşınabilir Bitmap Kitaplığı ve Taşınabilir İkili Eşleme olarak da bilinir; tek renkli bitmap’leri (piksel başına 1 bit) destekler. Birçok uygulamanın bu formatı desteklemesi nedeniyle kayıpsız veri aktarımı için kullanılabilir. Bu türde dosyaları basit bir metin düzenleyici de bile düzenleyebilir ve oluşturabilirsiniz.

Taşınabilir Bitmap formatı PFM, PGM, PPM ve PNM dahil olmak üzere geniş bir bitmap dönüştürme filtreleri ailesinin ortak dili olarak işlev görür. PBM dosya formatı tek renkli bitmap’ler saklasa da PGM gri tonlu bitmap’leri saklar ve PPM ayrıca renkli bitmap’leri de saklayabilir. PNM başlı başına farklı bir dosya formatı değildir ancak bir PNM dosyası PBM, PGM ve PPN dosyalarını içerebilir. PFM kanal başına 32 bit HDR dosyaları için kullanılabilen bir hareketli nokta görüntü formatıdır.

Radiance format

Radiance / Aydınlık (HDR), HDR görüntüleri için kullanılan kanal başına 32 bit dosya formatıdır. Bu format, ilk olarak sanal ortamlarda aydınlatmayı görselleştiren profesyonel bir araç olan Aydınlık sistemi için geliştirilmiştir. Bu dosya formatı yalnızca ekranda görüntülenecek renkler yerine piksel başına ışık miktarını saklar. Aydınlık formatı tarafından içerilen renk parlaklığı düzeyleri, kanal başına 8 bit görüntü dosyası formatlarındaki 256 düzeyden çok daha fazladır. Aydınlık (HDR) dosyaları 3B modellemede sık kullanılır.

Scitex CT

Scitex CT formatı Scitex bilgisayarlarında yüksek teknoloji kullanan görüntü işleme için kullanılır. Scitex CT formatında kaydedilmiş dosyaların Scitex sistemine aktarılması için kullanılan yardımcı programları edinmek için Creo ile bağlantı kurun. Scitex CT formatı CMYK, RGB ve Gri Tonlama renkli modlarını destekler ancak alfa kanallarını desteklemez.

Scitex CT formatında kaydedilen CMYK görüntülerinin dosya boyutları genellikle çok büyüktür. Bu dosyalar Scitex tarayıcı kullanılarak girdi için oluşturulur. Scitex CT formatında kaydedilen görüntüler, patentli Scitex yarı tonlama sistemi kullanarak renk ayrımları üreten Scitex rasterleştirme birimi kullanılarak filme basılır. Bu sistem çok az sayıda hareli desen üretir ve örneğin dergi reklamları gibi profesyonel renkli çalışmalarda sık kullanılır.

TIFF

Tagged-Image File Format (TIFF, TIF) uygulamalar ve bilgisayar platformları arasında dosya alış verişi yapmak için kullanılır. TIFF tüm boyama, görüntü düzenleme ve sayfa mizanpajı uygulamaları tarafından desteklenen, esnek bir bitmap görüntü formatıdır. Ayrıca tüm masaüstü tarayıcıları TIFF görüntüleri üretebilir. TIFF belgelerinin en büyük dosya boyutu 4 GB’tır.

TIFF formatı CMYK, RGB, Lab, Dizine Alınmış Renk ve alfa kanalları içeren Gri Tonlu görüntüleri ve alfa kanalları içermeyen Bitmap modundaki görüntüleri destekler. Photoshop bir TIFF dosyasına katman kaydedebilir ancak dosyayı başka bir uygulamada açarsanız yalnızca düzleştirilmiş görüntüyü görebilirsiniz. Photoshop ayrıca notları, saydamlığı ve çoklu çözünürlük piramit verilerini de TIFF formatında kaydedebilir.

Photoshop’ta TIFF görüntü dosyaları kanal başına 8, 16 ya da 32 bit derinliği sahiptir. HDR görüntülerini kanal başına 32 bit TIFF dosyaları olarak kaydedebilirsiniz.

WBMP formatı

WBMP formatı , görüntüleri cep telefonu gibi mobil aygıtlar için en iyileştirme amaçlı standart bir formattır. WBMP 1 bit rengi destekler, diğer bir deyişle WBMP görüntüleri yalnızca siyah ve beyaz pikseller içerir.

WebP formatı

8 bit RGB Photoshop belgelerinizi WebP dosya formatında kolayca kaydedebilirsiniz. WebP formatı, web’deki görüntülerle çalışmak için hem kayıpsız hem de kayıplı sıkıştırma sağlar. 

WebP görüntülerini doğrudan Photoshop’tan açmak ve kaydetmek için WebP eklentisini indirip yükleyebilirsiniz.

REf: Photoshop Help