Altın Oran nedir?

Altın oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Altın Oran, pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı;...

Pangram Nedir ?

Pangram, herhangi bir dilin alfabesi içerisindeki tüm harfleri içermesi koşuluyla oluşturulmuş belli bir anlam ifade eden cümlelere verilen genel ad. Aslen Yunancada bütün, hepsi anlamına gelen "pan" ve harf anlamına gelen...

Adobe Camera Raw (IV)

RAW DÜZENLEME PANELİ ADJUST (AYAR) PALETİ Raw Resimlerdeki Beyaz Denge ve genel ışık sıcaklığı ayarları ile poz, açıklık, koyuluk, kontrastlık ve renk doygunluğu düzeltmelerinin yapıldığı Adjust paleti kullanılırken azami dikkat gösterilmesi gerekir. White...

Adobe Camera Raw (III)

CAMERA RAW ARAÇLARI Camera Raw penceresinin üst kısmında yer alan araçlar paletindeki fonksiyonlar kullanılarak minyatür penceresinde seçilecek bir veya birden fazla resmin silinmesi, döndürülmesi, ufuk çizgisine paralel olarak düzenlenmesi, büyültme-küçültme ve...

Adobe Camera Raw (II)

CAMERA RAW YAZILIMI RAW formatta çekilen resimlerin profesyonelce işlenmesi ve kullanılabilir RGB ya da CMYK resimlere dönüştürülmesi Adobe Photoshop Camera Raw programıyla mükemmel şekil­de gerçekleştirilebilmektedir. Diğer 2.parti RAW dönüştürme...

Adobe Camera Raw (I)

Adobe Raw hakkında herşey yazı dizimiz dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölüm Adobe Camera Raw Dosya biçimi hakkında genel bilgi bölümüdür. 2. bölüm Camera Raw iletişim kutusuna genel bakış 3. bölüm...

Lümen ve Kelvin

Bir lambanın parlaklığı ve açık rengi Bir zamanlar, bir ampulün vat cinsinden tüketim değeri belirli bir parlaklıkla ilişkiliydi. Günümüzde, sayısız aydınlatma türüyle (halojen, enerji tasarruflu lamba, LED), vat miktarı yalnızca tüketim değeri ile...

Çözünürlük Nedir ?

Grafik terminolojisinde, görüntü çözünürlüğü genellikle üç yoldan biriyle belirtilir: görüntüleme aygıtı çıkışı için inç başına nokta sayısı (dpi), gerçek görüntü çözünürlüğü için inç başına piksel sayısı (ppi) veya ticari görüntü için...

Photoshop Katman Karışım Modları

Karıştırma modları, nesnelerin renklerinin, altlarındaki nesnelerin renkleriyle karışma şeklini değiştirmenize olanak verir. Nesneye karışım modu uyguladığınızda, karışım modunun etkisi, o nesnenin katmanının veya grubunun altında kalan bütün nesnelerde görünür. Karıştırma modunun etkisini gözünüzde canlandırırken, aşağıdaki renk terimleri...

Renkler, Anlamları ve Tasarıma Etkileri

Tasarımın hedefe ulaşmasında rengin büyük görev üstlendiği bilinmektedir. Rengin tek başına dahi insanların üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkisi vardır. Bu nedenle renklerin, tasarımların mesajlarının izleyiciye ulaşmasında ve insanların tercihlerinde etkili olduğu...