(AUTOFOCUS-AF)

Fotoğraf makinelerinde autofocus fotoğraf çekmeyi birlikte çalışarak olabildiğince kolaylaştıran pek çok otomatik özellikten biridir. Fotoğraf için doğru pozlama ne kadar önemliyse, doğru odaklama da o kadar önemlidir. çekmeye çalıştığınız konu yerine odaklama konunuzun arkasındaki veya önündeki başka bir nesneye odaklama yaparsa fotoğrafın kullanılabilirliği kalmaz.

Odak noktası nedir?

—Odaklama sisteminin odaklama yaparken kullandığı nokta ya da bölgedir. Deklanşörümüze yarım bastığımızda hem odaklama yapılır hem de odaklamanın yapıldığı anda kırmızı şekilde yanan noktalar bize odaklama yapılan yeri yada noktayı gösterir. 

Her DSLR bu odak noktalarından hangilerinin kullanılacağını seçme kararını kullanıcıya bırakır. Kullanıcı isterse hepsini seçebilir, isterse de sadece birini seçebilir. Kimi makineler bunları gruplar halinde seçmeye de izin verir.

Ne zaman tüm noktaları seçeriz?

Makinenin sahip olduğu tüm odaklama noktalarını etkin kılmak istediğimizde. 

Ne zaman tek nokta seçeriz?

Odaklama hızını arttırmak istediğimizde yani konumuzu bu odak noktalarından birine oturtmuşsak onu seçeriz. Böylece sistem o noktanın olduğu bölgeye yoğunlaşır.

Üsteki fotoğrafta odak noktası tek nokta seçilmiş ve öndeki objeye üzerine getirilerek netleme sağlamış. Dikkat ederseniz arkadafi obje net değil.

Üsteki fotoğrafta odak noktası tek nokta seçilmiş ve arkadaki objeye üzerine getirilerek netleme sağlamış.  Bu seferde öndeki nesnenin net olmadığını görüyorsunuz. 

Burada net olarak gördüğümüz şu, netleme noktası değiştirilerek net alan derinliğimizi iyi kullanabilir, hangi bölgenin net hangi bölgenin bulanık olduğuna karar vererek farklı fotoğraflar elde edebiliriz. 

Otomatik Netleme (AF) Modları

Tekil-servo: Portre, manzara gibi konunun hareketli olmadığı çekimlerde kullanılması gereken AF modudur. Sabit ve yavaş hareket eden objelere uygun bir programdır. Deklanşöre yarım basıldığında objektif, aktif netleme noktasıyla belirlenmiş objeye odaklanır. Deklanşöre yarım basıldığında sürece netleme sabit kalır. Objektif obje üzerinde netleme işlemini başaramazsa, “Tek Çekimlik AF” deklanşörü harekete geçirmez.

Sürekli-servo: Hareket eden nesneleri takip etmek için geliştirilmiştir.Hızlı hareket eden objeler çekiliyorsa, ihtiyaç olan Al Servo AF’dir. Deklanşöre yarım basıldığında, objektif obje üzerinde odaklanır ancak sabitlenmez. Bunun yerine, objektif objeyi takip etmeyi sürdürür ve fotoğraf makinesi ile objenin arasında mesafe değiştikçe netleme noktasını değiştirir. Obje net olmasa bile deklanşöre istenildiği zaman basılabilir.

Değişken AF: Duruma göre tekil-servo ve sürekli-servo arasında geçiş yapan AF modudur.  Örneğin araba yarışındasınız arabalar start noktasında durmaktadır ve sonra harekete geçmektedir. fotoğraf makinesi bu modda değişken af modunda olursa önce tekil-servo yapacak sonra arabalar harekete geçince sürekli-servoya geçecektir. Bu program esas olarak “Tek Çekimli”k programdır ancak fotoğraf makinesi hızlı hareket eden bir obje algılarsa otomatik olarak “Al Servo AF” programına geçer. Bazı fotoğraf makinelerinde “Al Servo AF” programına yalnızca “Al Focus AF” yoluyla geçilebilir.

Auto Focus (AF) Hakkında geniş bilgi. AF-S AFC- AF-A nedir ne zaman kullanılır.

Her markanın farklı ayar ve adlandırmaları vardır.

AF sistemi de her türlü elektronik/mekanik sistem gibi hata yapabileceğinden, sistemin işleyişini bilmek ve hataya düştüğü durumlarda müdahale etmek gerekebilir.  Bu tür durumlarda manuel netleme kullanılır. 

MF (Manuel Fokus) nedir ?

Netlemeyi el ile yapıyorsak buna manuel yada elle netleme adı verilir.

MF kullanmanın en zor tarafı doğru odaklama yapmaktır. AF lensinizi MF olarak kullanıyorsanız odaklama ışıkları hala etkin olacağından işiniz aslında çok da zor değil, odaklama anında ışık/ses sinyalini bekleyin. Sonra çekiminizi yapın.

Aşağıdaki fotoğrafta Objektif üzerinde bulunan netleme ayarları düğmelerini görüyorsunuz. Genel olarak A ve M olmak üzere iki çeşidi vardır.

A, Otomatik moddur ve deklanşöre hafifçe dokunursanız netlemeyi otomatik olarak yapar,

M, Manuel moddur ve netleme yapabilmek için netleme halkasını el ile çevirmeniz gerekir, Deklanşöre basarak netleme yapma özelliği devre dışıdır. 

Arşivimizde bulanık fotoğraflar istemiyorsak, net fotoğraflar istiyorsak netleme yaparken çok titiz davranmalıyız. Çektiğiniz fotoğraflarda yakalanması zor çok güzel kareler yakalamış olsanız fakat daha sonra kontrol ettiğinizde bu karelerde netlik problemiyle karşılaşsanız ne düşünürdünüz. Fotoğrafta pozlama ne kadar önemliyse netlikte aynı oranda önem arz eder. O yüzden çok titiz davranmalıssınız.

Işığınız bol olsun…