Mavi ve kırmızının karışımıyla oluşan mor her iki rengin özelliklerini de taşır. Yani mor renk, dinamik yapısının yanında sakinleştirici özelliğe de sahiptir. Kullanıldığı ortama, ambalaja, markaya ayrı bir asalet katar.

Aynı zamanda mor renk, ruhsal enerjiyi  dengeler. Çağrışımında; entelektüel bakış, fantezi ve kutsallık gibi farklılıkları barındırır. Özgüven sahibi, sakin, bilge, alçak gönüllü ve sanatçı ruhu yansıtır. Gizemli olmak ve merak edilmek mor renkle mümkündür. Duyarlı insanlarda ruhani etki yaratarak duygusallığı ve romantizmi olumlu yönde tetikler. Zarafet algısı oluşturur

Mor renk, yeni ürün geliştirmede kullanıldığında yaratıcı ve özgün fikirlerin çıkmasını sağlar.  İçerik üretimi, web tasarım ve mekan dizaynı gibi özgün fikir gerektiren çalışmalarda düşünceleri tanımlamayı ve  değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Sanatsal çalışmalar mor tonları ile daha asil görünür. Bir marka, A+ bir kitle tarafından tercih edilmek istiyorsa kurumsal kimliğinde, kampanyalarında ya da ambalajlarında mor renk kullanmalıdır. 

Tüm bunlara ek olarak mor renk, personele takım ruhunu aşılar. Bu durum hem verimliliği hem de işletmeye olan bağlılığı ve sadakati arttırır.

Tek Renk Kullanımında Mor

 • LavantaRomantizmin simgesidir. Bir mekanda kullanıldığında ortama nostalji etkisi bırakır. Hayal gücünü arttırdığı için çocuk odalarında daha çok kullanılır. Hafif kokulu parfüm firmalarının logo ve ambalajlarında da lavanta tonu tercih edilir.
 • Leylak Rengi: Duygusallığı tetikler. Arzuyu arttırır. Satın alma kararını olumlu yönde şekillendirir. Çalışma ortamında leylak rengi kullanılmışsa yoğun iş temposundaki personelin daha dikkatli ve anlayışlı olduğu gözlemlenir. Sakinleştirici ama yormayan bir etkisi vardır.
 • Ametist: İnsan vücuduna ve ruhuna iyi gelen şifalı bir renktir. Huysuz ve kötümser kişilerin iç huzurunu dengeleyerek iyimserliklerini artırır. Çalışma ortamında kullanıldığında personelin azmini ve özgüvenini arttırır.  Müşteriden gelen olumsuz bir tepkiye karşı personelin motivasyonunu yüksek tutmasını sağlar.
 • Mavi Morlar: Kurumsal firmalarca mavinin oldukça fazla tercih edildiğini biliyoruz. Morun mavi tonu ise yaratıcılık ve inavasyon algısı için logolarda kullanılmakta. Mor tonlarının maviye çekilmesi pazarlama sürecinde soğuk kişilikleri sakinleştirir. Bu da satışları pozitif anlamda etkiler. Morun bu tonu kişileri meraklandırır, gizemin peşinden sürükler. Mavi morun kurumsal kimlikte veya kampanyalardaki kullanımı marka imajını güçlendirir. Sezgiselliği arttıran bir yönü vardır. Morun bu tonu duygu ve düşünceleri anlaşılır yapar.
 • Kırmızı Mor: Morun bu tonu ile hedef kitlenin heyecanını yönetmek ve bundan marka adına olumlu sonuçlar çıkarmak mümkündür. Müşterinin beklentileri belirledikten sonra eldeki veriye göre ürün tanıtımı yapılır. Bu noktada kırmızı mor, personelin pazarlama faaliyetine entegre edilir. Böylece maksimum dönüşüm sağlanır. Diğer bir ifadeyle kırmızı mor, markanın sürdürülebilirliğini destekler. Uzun döneme yayılmış pazarlama hedeflerine dinamizm katar. Ayrıca şehvet ve dramatizmin rengidir.
 • Koyu Morlar: Morun bu tonu markaya prestij katar. Ürün üzerinde pahalılık ve lüks algısı oluşturur. Gelişmeleri kontrol altına alarak tutarlı davranmayı sağlar. Renk kombinasyonları uyumlu olduğunda asil bir görüntü sunar.  Kurumsal kimlik, kampanya ve ambalajlarda kullanılabileceği gibi logoda da tercih edilebilir. Bu renk, markanın vizyonunu muhatabına tam anlamıyla yansıtmasıyla bilinir. Bu rengin insan üzerindeki etkilerinden biri de insanın iç gözlem yapmasını sağlamasıdır.

Çoklu Renk Kullanımında Mor

Mor ve tonlarını çevreleyen renklerin uyumsuz olması durumunda morun negatif özellikleri ön plana çıkar. Mor; psikolojik olarak kırılgan, depresif ve mesafeli çağrışımlar yapabilir. Dolayısıyla morun yanlış kullanımı sonucunda müşterinin firmaya mesafesi artar ve/veya ürüne / hizmete karşı bir ilgisizlik oluşur.

İletişimde yaşanmış sorunlar mor rengin yanlış kullanımıyla tüketicide kalıcı bir etki gösterir. Ayrıca personelin müşteriye bilgi verirken önemli detayları unutmasına sebep olabilir. Bu da müşterinin bekleme süresini artırır. Özetle morun yanlış kombinasyonu; Marka – Müşteri arasındaki iletişim sorununa neden olmakla kalmaz, her iki tarafın da iç huzurunu olumsuz yönde etkiler. 

Mor Logoya Sahip Markalar

Entelektüel bakış, fantezi, kutsallık, özgüven, sakinlik, bilgelik, alçak gönüllülük ve sanatçı ruhu gibi anlamları / özellikleri olan mor rengi hemen her sektörden firmalar kullanmakta. Özellikle kişisel bakım, temizlik, internet ve gıda sektöründeki firmalar mor rengi tercih etmekte.

Kullanıcıya / hedef kitleye “Takım Ruhu”, “Özgüven”, “Bilgelik” mesajı veren mor rengi kullanan markalardan bazıları ise şu şekilde;

 • Yahoo,
 • Milka
 • Fedex
 • Gratis
 • Craigslist
 • Cadbury

Kaynaklar

 • Farklı Kültürlerde Renklerin Anlamları- Vural ÇEKİNMEZ (İGEME Şube Müdürü)
 • Farklı Kültürlerde ve Eğitimsel Süreçte Renklerin Dili-Nihat ÇALIŞKAN, Elif KILIÇ 
 • Oya Komar-Renk Danışmanı
 • Leatrice Eiseman- APantone Color Resource- Message and Meaning