Bu yazımızda grafikerler tarafından bile bazen birbirinin anlamı yerine kullanılan Logo, Logotype ve amblem kelimelerinin tanımlarını detaya girmeden anlatmaya çalışacağım. Aşağıda başlıklar halinde logo, logotype ve amblem nedir açıklamalarını bulabilirsiniz.

Logo

Logo bir markanın ismini yansıtan harf ve resimsel ögelerin bir arada yer aldığı görüntülerdir. Logo amblem gibi marka kimliğini yansıttığı gibi aynı zamanda marka ismini de içermektedir.

Logotype

Firma veya marka isminin yazı formundan yola çıkarak hazırlanmış, fontların değişik formlara dönüştürülmesi ile oluşmuş halidir. Diğer bir ifade ile: Simge, biçim, formun; logonun karakter harf(ler)i ile bileşim uygulanarak (harf deformasyon ya da değişimi) ortaya çıkan görseldir.

Amblem

Sözcük niteliğinde olmayan ve kurumun kimliğini yansıtan harfler, simgeler yani ikonlar amblem olarak adlandırılmaktadır. Amblemler soyut yada somut görüntülerden olabilir. Genel olarak amblemler marka hakkında bilgi veren görüntülerdir.

Ayrıca söylemekte fayda var. Logo tasarımı yapmak kurumsal kimlik çalışmasına başlamanın ilk adımı ve en temel taşıdır. Zira firmaya yüklenecek olan algı, logo aşamasında, renk, amblem gibi görsel öğelerle büyük oranda planlanır.

Hazırlanan logonun detaylı ölçülendirilmesi (oranı), erkek ve dişi renk kullanımları, logonun çeşitle materyallerdeki boşluklarının belirlenmesi gibi detaylar, tüm kullanım alanı ve kuralları ile firmayı tanıtıcı materyallerin hazırlanması ayrıca kurumsal kimlik tasarımının içinde belirlenmektedir.