Matbaacılıkta kullanılan kâğıt ölçüleri, matbaa makinelerinin boyutları ile doğru orantılı olarak üretilmektedir. Kâğıtlar tabaka ve bobin olarak matbaacıların hizmetine sunulmaktadır.
Bobin olarak satışı yapılan kâğıtlar: I.II.III. Hamur kâğıtlar, bristol, krome karton, kuşe kâğıt, dosyalık kartonlar bobin olarak da satılmaktadır. Bobin enleri kâğıt cinslerine göre; 57, 64, 70, 82cm’dir.
Tabaka halinde satılan kâğıt ve kartonlar ise gramajlarına ve boylarına göre aşağıda belirtilen şekillerde satılmaktadır.

A, B, C ve diğer olmak üzere kâğıtlar normlara bölünmüşlerdir. Bu normlar doğrultusunda kâğıt ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ISO 216 Standart Kağıt Ölçüleri

A Serisi (mm) B Serisi (mm) C Serisi (mm)
4A0 1682 × 2378
2A0 1189 × 1682
A0 841 × 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297
A1 594 × 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917
A2 420 × 594 B2 500 × 707 C2 458 × 648
A3 297 × 420 B3 353 × 500 C3 324 × 458
A4 210 × 297 B4 250 × 353 C4 229 × 324
A5 148 × 210 B5 176 × 250 C5 162 × 229
A6 105 × 148 B6 125 × 176 C6 114 × 162
A7 74 × 105 B7 88 × 125 C7 81 × 114
A8 52 × 74 B8 62 × 88 C8 57 × 81
A9 37 × 52 B9 44 × 62 C9 40 × 57
A10 26 × 37 B10 31 × 44 C10 28 × 40
A0840 x 1189 mm33.13 x 46.85 inc
A1594 x 840 mm23.40 x 33.13 inc
A2420 x 594 mm16.55 x 23.40 inc
A3297 x 420 mm11.70 x 16.55 inc
A4210 x 297 mm8.27 x 11.70 inc
A5148 x 210 mm5.83 x 8.27 inc
A216 x 279 mm8.5 x 11 inc
B279 x 432 mm11 x 17 inc
B4250 x 353 mm9.84 x 13.90 inc
B5176 x 250 mm6.93 x 9.84 inc
C432 x 559 mm17 x 22 inc
C4229 x 324 mm9.01 x 12.76 inc
C5162 x 229 mm6.38 x 9.02 inc
D559 x 864 mm22 x 34 inc
DL110 x 220 mm4.33 x 8.66 inc
E864 x 1118 mm34 x 44 inc
10x13_ENVELOPE254 x 330 mm10 x 13 inc
9x12_ENVELOPE229 x 305 mm9 x 12 inc
BUSINESS_ENVELOPE105 x 241 mm4.13 x 9.5 inc
EXECUTIVE191 x 254 mm7.5 x 10 inc
LEDGER279 x 432 mm11 x 17 inc
LEGAL216 x 356 mm8.5 x 14 inc
LETTER216 x 279 mm8.5 x 11 inc
LP348 x 279 mm13.7 x 11 inc
VT203 x 127 mm8 x 5 inc