kaynak planlaması sistemi; muhasebe, finans, satış, dağıtım, üretim planlama, stok yönetimi, satın alma, üretim, pazarlama, kalite yönetimi, insan kaynakları, bakım ve onarım yönetimi gibi fonksiyonlar arasındaki işbirliği ve etkileşimi sağlamak ve geliştirme amacı üzerine geliştirilmiştir. Kurumsal kaynak planlaması sisteminin temel amacı, işletmelerin tüm faaliyetlerini birbirleri ile bağlantı içinde yönetmektir. Teknolojinin hızla gelişimi ile gelen küreselleşme, dünyanın küçülmesine ve fazlasıyla dinamik bir yapıya ulaşmasına neden olmuştur.

Süreçlerin değerlendirilmesi tam zamanlı yapılırken; karmaşık ve farklı birimlere ait yoğun veri içeren raporlar da anlık olarak düzenlenebiliyor. Böylece işletme yönetilirken, verilerle yönetiliyor, ve her adım kayıt altında oluyor.

ERP, çok sayıda yazılımın modülünden oluşan ve ortak veritabanının kullanıldığı bir sistemdir. Üretim, Finans, İnsan Kaynakları, Proje, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) gibi çok karmaşık alt yazılımlardan oluşmaktadır.

İş akışlarını, satışlarını güçlendirmek veya operasyonu hafifletmek için bir program kullanmayı düşünen şirketler üretim yönetimi ve satış yönetimi programları ile karşılaşırlar. Sıklıkla sorulan soru ise ikisinin arasındaki fark ve hangisine ihtiyaçları olduğudur.

Enterprise Resource Planning – ERP – Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması ve Customer Relationship Management – CRM – (Müşteri İlişkileri Yönetimi)  programları ortak özellikler taşıyabildiği gibi temelde iki farklı konu üzerine eğilirler:

ERP kısaltması İngilizce’de “Enterprise Resource Planning” olarak geçen ve Türkçe’ye Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) olarak çevrilen kavramdan gelmektedir.


CRM Kısaltması İngilizce’de “Customer Relationship Management” olarak geçen ve Türkçe’ye Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) olarak çevrilen kavramdan gelmektedir.

ERP, üretim ve operasyonel işlerin takibi için,

CRM ise müşteri ilişkileri ve satış takibi için kullanılır.

ERP programları genel olarak şu özelliklere sahiptir:

  • Üretim
  • Tedarik zinciri
  • Stok yönetimi
  • İnsan kaynakları

CRM Programları ise genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Müşteri veritabanı
  • Satış Ekibi Yönetimi
  • Satış Takibi
  • Pazarlama Otomasyonu


CRM mi kullanmalısınız? ERP mi? İkisi de mi?

Bazı CRM programları içinde ERP özellikleri olabileceği gibi tam tersi de geçerli olabilir. Önemli olan şirketinizin temel ihtiyacını belirlemeniz ve ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayacak çözüme yönelmenizdir.

Eğer müşteri ilişkilerinizi güçlendirmek, satışlarınızı arttırmak ve satış ekibinizin hedeflerine daha kolay ulaşmasını sağlamak istiyorsanız bir CRM programı kullanmalısınız.

Üretimi takip etmek, operasyonel işlerin daha efektif yapılmasını istiyorsanız ERP programı almalısınız.

Şirketinizin ihtiyacı bu iki yönü de kapsıyorsa o zaman hem ERP, hem de CRM programı almak mantıklı olacaktır.

Ayrıca ERP’nin parçalarından olan FRM, SCM, HRM ile ilgili kelime anlamlarına ait açıklamalar aşağıdadır.

FRM kısaltması İngilizce’de “Finance Resource Management” olarak geçen ve Türkçe’ye Finansal Risk Yönetimi olarak çevrilen kavramdan gelmektedir.

SCM kısaltması İngilizce’de “Supply Chain Management
olarak geçen ve Türkçe’ye Tedarik Yönetimi zinciri olarak çevrilen kavramdan gelmektedir.

HRM kısaltması İngilizce’de “Human Resources  Management” (İKY) İnsan Kaynakları Yönetimi olarak çevrilen kavramdan gelmektedir.