Kontur panelini (Pencere > Kontur) kullanarak bir çizginin düz mü kesik mi olduğunu, kesikse kesik düzenini ve kesik ayarlamalarını, kontur kalınlığını, kontur hizalamasını, gönye sınırını, ok uçlarını, genişlik profillerini ve çizgi birleşimlerinin ve çizgi başlarının stillerini belirtebilirsiniz.

Kontur Paneli

Nesnenin tamamına kontur seçenekleri uygulayabilir veya Canlı Boyama grupları kullanarak nesne içindeki farklı kenarlara farklı konturlar uygulayabilirsiniz.

Kontur rengi, genişliği veya hizalaması uygulama

Kontur kutusu
 • Nesneyi seçin.
 • Araçlar panelindeki, Renk panelindeki veya Kontrol panelindeki Kontur kutusunu tıklatın. Bu, bir dolgu değil kontur uygulamak istediğinizi belirtir.
 • Renk panelinden bir renk ya da Renk Örnekleri panelinden veya Kontrol panelinden bir renk örneği seçin. Bunun yerine, Renk Seçici’yi kullanarak renk seçmek için Kontur kutusunu çift tıklatabilirsiniz.Not:Kontur kutusundaki mevcut rengi kullanmak istiyorsanız, Kontur kutusundaki rengi nesnenin üstüne sürüklemeniz yeter. Sürükleme işlevi Canlı Boyama gruplarında işe yaramaz.
 • Konturlar panelinde veya Kontrol panelinde bir kalınlık seçin.
 • Nesne kapalı bir yolsa (Canlı Boyama grubu değilse), konturu yola hizalamak için Kontur panelinde bir seçenek belirleyin:
  •  Konturu Ortaya Hizala 
  • Konturu İçe Hizala 
  •  Konturu Dışa Hizala 

Notlar:

 • Illustrator’ın geçerli sürümünde Konturu İçe Hizala seçeneği bir web belgesi oluştururken varsayılan olarak uygulanır. Illustrator’ın önceki bazı sürümlerinde, Illustrator Konturu Ortaya Hizala seçeneğini varsayılan olarak uygular.
 • Farklı kontur hizalamaları kullanan yolları hizalamaya çalışırsanız yollar tam olarak hizalanmayabilir. Hizalandığında kenarların tam olarak çakışması için yol hizalama ayarlarının aynı olduğundan emin olun.

Değişken genişliklerde konturlar oluşturma

Araçlar panelinde yer alan Genişlik aracı, değişken genişliklerde kontur oluşturmanıza ve değişken genişliği diğer konturlara uygulanabilen bir profil olarak kaydetmenize olanak sağlar.

Fareyi Genişlik aracıyla bir kontur üzerine götürdüğünüzde, yolun üzerinde tutamaçları olan içi boş bir baklava görünür. Kontur kalınlığını ayarlayabilir, genişlik noktasını taşıyabilir, genişlik noktasını çoğaltabilir ve genişlik noktasını silebilirsiniz.

Genişlik aracı, birden çok kontur için yalnızca etkin konturu ayarlar. Bir konturu ayarlamak istiyorsanız, Görünüm panelinde etkin kontur olarak onu seçtiğinizden emin olun.

Genişlik Noktası Düzenleme iletişim kutusunu kullanarak bir genişlik noktası oluşturmak veya değiştirmek için Genişlik aracını kullanarak konturu çift tıklatın ve genişlik noktasının değerlerini düzenleyin. Bitişik Genişlik Noktalarını Ayarlama onay kutusunu işaretlerseniz seçili genişlik noktasına yapılan değişiklikler komşu genişlik noktalarını da etkiler.

Bitişik Genişlik Noktalarını Ayarla onay kutusunu otomatik olarak seçmek için Shift tuşuna basın ve genişlik noktasını çift tıklatın.

Genişlik aracı, değişken genişliği ayarlarken sürekli ve süreksiz genişlik noktaları arasında ayrım yapar.

Sürekli noktalar için Genişlik Noktası Düzenleme iletişim kutusu

Süreksiz bir genişlik noktası oluşturmak için şunları yapın:

Farklı kontur genişlikleri olan bir konturda iki genişlik noktası oluşturun.

Oluşturulan iki genişlik noktası
 • Kontur için süreksiz bir genişlik noktası oluşturmak üzere bir genişlik noktasını diğerinin üzerine sürükleyin.
  Bir genişlik noktasının diğer genişlik noktasının üzerine sürüklenmesiyle oluşturulan süreksiz genişlik noktası

Genişlik Noktası Düzenleme iletişim kutusu, süreksiz noktalar için her iki taraftaki genişlik kümelerini gösterirSüreksiz noktalar için

Genişlik Noktası Düzenleme iletişim kutusu

Genişlik aracı kontrolleri

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Yol üzerindeki bir konumda kontur genişliğini ayarlamak için tutamaçları dışa veya içe doğru sürükleyin. Bir köşe veya doğrudan seçili bir bağlantı noktasında oluşturulan genişlik noktaları, yolun temel düzenlemesi sırasında bağlantı noktasına yapışır.
 • Genişlik noktasının konumunu değiştirmek için noktayı yol boyunca sürükleyin.
 • Birden çok genişlik noktası seçmek için Shift tuşunu basılı tutun ve tıklatın. Genişlik Noktası Düzenleme iletişim kutusunda birden çok noktanın 1. Tarafı ve 2. Tarafı için değerleri belirleyin. Genişlik noktalarında yapılan herhangi bir ayarlama tüm seçili genişlik noktalarını etkiler.
 • Tüm genişlik noktaları için kontur kalınlığını genel olarak ayarlamak için Kontur panelindeki Kalınlık açılır listesinden kontur kalınlığını belirleyin.

Genişlik profillerini kaydedin

Kontur kalınlığını tanımladıktan sonra Kontur panelini, Kontrol panelini veya Özellikler panelini kullanarak değişken genişlik profilini kaydedebilirsiniz.

A. Birörnek Genişlik Profili seçeneği B. Genişlik Profilini Kaydetme simgesi C. Genişlik Profilini Silme simgesi D. Genişlik Profilini Sıfırlama simgesi 

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Genişlik profillerini seçili yollara uygulamak için Kontrol paneli veya Kontur panelindeki Genişlik Profili açılır listesinden seçim yapabilirsiniz. Değişken genişliği olmayan bir kontur seçildiğinde listede Birörnek seçeneği görünür. Bir değişken genişlik profilini bir nesneden kaldırmak için Birörnek seçeneğini belirleyin.
 • Varsayılan genişlik profili kümesini geri yüklemek için Profil açılır listesinin alt kısmındaki Profilleri Sıfırla düğmesini tıklatın.

Not:

Kontur Seçenekleri iletişim kutusundan varsayılan genişlik profili kümesini geri yüklemek, tüm özel kaydedilmiş profilleri kaldırır.

Bir kontura değişken genişlik profili uygularsanız bu durum Görünüm panelinde bir yıldız (*) işaretiyle belirtilir.

Resim ve Desen fırçaları için Genişlik Noktaları/Profili seçeneği, bir fırça yolunu Değişken Genişlik aracıyla düzenlendikten veya Genişlik Profili hazır ayarını uyguladıktan sonra Kontur Seçenekleri iletişim kutusundaki boyut için otomatik olarak seçilir. Tüm genişlik profili değişikliklerini kaldırmak amacıyla boyut olarak Sabit seçeneğini veya tablet veri seçeneklerini geri yüklemek için Basınç gibi bir tablet veri kanalını seçin.

Noktalı veya kesikli çizgiler oluşturma

Nesnenin kontur niteliklerini düzenleyerek, noktalı veya kesik bir çizgi oluşturabilirsiniz.

 • Nesneyi seçin.
 • Kontur panelinde Kesikli Çizgi’yi işaretleyin. Konturlu Çizgi seçeneği görüntülenmiyorsa, Kontur paneli menüsünde Seçenekleri Göster’i seçin.
 • Simgeyi tıklatın: Kesikleri Köşelere ve Yol Sonlarına Hizalayarak Sığdırmak İçin Uzunluğu Ayarla . Bu seçenek, köşelerde ve yol sonlarındaki kesikleri tutarlı ve öngörülebilir yapmanızı sağlar. Kesiklerin görünümünü hizalama yapmadan tutmanız gerekiyorsa Tam kesik ve aralık uzunluklarını koru simgesini  seçin.
Köşelerde tire ayarlaması

A. Korunan tam tire ve boşluk uzunluğu B. Uzunlukları sığacak şekilde ayarlı, köşelere hizalı tireler ve yol sonları 

 • Kesikli çizgi parçalarının uzunluklarını ve aralarındaki boşlukları girerek, bir kesikli çizgi düzeni belirleyin.Girilen sayılar, sırayla tekrarlanır; dolayısıyla bir düzen belirttikten sonra bütün metin kutularını doldurmanız gerekmez.
 • Çizgi parçalarının uçlarını değiştirmek için bir uç seçeneği belirleyin. Bitişik Uç  seçeneği kare uçlu çizgiler oluşturur; Yuvarlak Uç  seçeneği yuvarlak çizgiler veya noktalar oluşturur; Çakışan Harf  seçeneği çizgilerin uçlarını uzatır.Tire aralıkları 2, 12, 16, 12 olan 6 puntoluk kesikli çizgiler

A. Bitişik uç B. Yuvarlak uç C. Çıkıntılı uç 

Çizginin uçlarını veya birleşimlerini değiştirme

, açık bir çizginin sonudur; birleşim düz bir çizginin yön değiştirdiği (köşe yaptığı) yerdir. Nesnenin kontur niteliklerini değiştirerek, uçları ve birleşimleri değiştirebilirsiniz.

 1. Nesneyi seçin.
 2. Kontur panelinde, bir uç seçeneği ve birleşim seçeneği belirleyin.Seçenekler görüntülenmiyorsa, panel menüsünde Seçenekleri Göster’i seçin.Bitişik Uç Kare uçlara sahip konturlu çizgiler oluşturur.Yuvarlak Uç Yarım daire uçlara sahip konturlu çizgiler oluşturur. Çıkıntılı Uç Çizginin sonunda çizgi genişliğinin yarısı kadar ileri uzayan uçlara sahip konturlu çizgiler oluşturur. Bu seçenek, çizgi kalınlığının, çizgi çevresinde eşik olarak her yöne uzamasına neden olur. Gönye Birleşimi Sivri köşelere sahip konturlu çizgiler oluşturur. 1 ile 500 arasında bir gönye sınırı girin. Gönye sınırı, programın ne zaman gönyeli (sivri) birleşimden eğimli (küt) birleşime geçeceğini denetler. Varsayılan gönye sınırı olan 10, köşenin uzunluğu kontur kalınlığının on misline ulaştığında programın gönye birleşiminden eğimli birleşime geçmesini sağlar. Gönye sınırı 1 olduğunda eğimli birleşim ortaya çıkar. Yuvarlak Birleşim Yuvarlak köşelere sahip konturlu çizgiler oluşturur. Eğimli Birleşim Küt kesimli köşelere sahip konturlu çizgiler oluşturur.

Ok uçları ekleme

Illustrator’da, Kontur panelinden ok uçlarına erişebilir ve boyutu ayarlamak için kontrolleri ilişkilendirebilirsiniz. Varsayılan ok uçları, Kontur panelindeki Ok Uçları aşağı açılı listesinden kullanılabilir. Kontur panelini kullanarak ok uçlarını kolayca takas edebilirsiniz.

Kontur panelindeki ok uçları

Ölçek seçeneğini kullanarak ok uçlarının ucunu ve sonunu bağımsız olarak yeniden boyutlandırabilirsiniz. Ok ucu ölçeğinin başlangıç ve bitişini bağlamak isterseniz Ölçek seçeneğinin bitişiğindeki Ok Ucu Ölçeklerinin Başlangıç ve Bitişini Bağla simgesini tıklatın.

Ayrıca, Hizala seçeneğini kullanarak yolun ok ucunun ucuna mı yoksa sonuna mı hizalanacağını ayarlayabilirsiniz.

Seçenekler:

 • Ok ucunu yol sonunun dışına uzat
 • Ok ucunu yolun sonuna yerleştir

Not: Ok uçlarını nesneden kaldırmak için açılır listeden ok ucu seçeneği olarak Yok seçeneğini belirleyin.

Ok uçlarını özelleştirme

Özel ok uçları tanımlamak için ShowPackageContent\Required\Resources\<locale>\ (Mac için) ve \Support Files\Required\Resources\<locale>\ (Windows için) konumunda bulunan Arrowheads.ai dosyasını açın. Özel ok uçları tanımlamak için dosyadaki talimatları izleyin.

Güncellenmiş Arrowheads.ai dosyasını <Illustrator home>\Plug-ins\ konumuna yerleştirin ve mevcut Arrowheads.ai dosyasını değiştirmeyin.