BU YAZIMIZDA

 • Yolu ne zaman basitleştirmem gerekir?
 • Yolu otomatik olarak basitleştirme
 • Yolu el ile basitleştirme
 • Gelişmiş basitleştirme denetimleri
 • Örnek: Gelişmiş seçenekleri kullanarak yolu basitleştirme ve düzenleme
 • Düzgünleştirme aracıyla düzgün yollar oluşturma özelliklerini detayları ile işlemeye çalışacağız.

Adobe Illustrator Çok sayıda bağlantı noktası olan karmaşık bir resmi düzenlerken sorunlarla mı karşılaştınız? Karmaşık yolları düzenlemeyle ilgili sorunlarınızı çözmek için Illustrator’daki Yolu Basitleştir özelliğini kullanın.

Illustrator’daki Yolu Basitleştir özelliği, tüm yol düzenleme sorunları için her duruma uyan bir çözümdür. Gereksiz bağlantı noktalarını kaldırmanıza ve karmaşık resminiz için orijinal yolun şeklinde önemli değişiklikler yapmadan basitleştirilmiş ve ideal bir yol oluşturabilirsiniz.

Yolu basitleştirmek size aşağıdaki avantajları sağlar:

 • Kolay ve doğru şekilde yol düzenleme
 • Daha az dosya boyutu
 • Daha hızlı dosya görüntüleme ve yazdırma

Yolu ne zaman basitleştirmem gerekir?

 • Image Trace (Görüntü İzleme)’yi kullanarak görüntüyü takip ederken izlenen yoldaki kusurları gidermek için.
 • Karmaşık resmin yalnızca bir bölümünü düzenlemek ve resmin seçili bölgesinde keskin veya düzgün yollar oluşturmak için.
 • Illustrator’daki Variable Width tool  (Değişken Genişlik aracını) kullanarak bir şekli genişletirken bağlantı noktalarının sayısını azaltmak için.
 • Çizim, boyama veya taslak hazırlamaya yönelik mobil uygulamaları kullanarak oluşturulmuş ve ardından Illustrator’a aktarılmış bir resmi düzenlemek için.
Sim

A. Orijinal görüntü B. İzleme veya içe aktarma sonrası görüntü (maksimum bağlantı noktası sayısı) C. Yolu basitleştirdikten sonra görüntü (iyileştirilmiş bağlantı noktası sayısı) 

Yolu otomatik olarak basitleştirme

 • Nesneyi veya yolun belirli bir bölümünü seçin.
 • Object Path Simplify.
 • Nesne Yol Basitleştir‘i seçin.

Gereksiz bağlantı noktaları otomatik olarak kaldırılır ve basitleştirilmiş bir yol hesaplanır. 

A. Bağlantı noktalarını azaltma sürgüsü B. Bağlantı noktalarını otomatik olarak basitleştir C. Diğer seçenekler 

Yolu el ile basitleştirme

Yolu daha da basitleştirip ince ayarlarını yapmak için Bağlantı Noktalarını Azalt Sürgüsü‘nü kullanın. Bu sürgünün varsayılan ayarı otomatik olarak basitleştirilmiş değere ayarlanmıştır. Sürgünün konumu ve değeri, basitleştirilmiş yolun orijinal yolun eğrileriyle ne kadar eşleştiğini belirler.

 • Minimum Bağlantı Noktası () Sürgü minimum değere yakın veya eşit olduğunda bağlantı noktaları daha azdır ancak değiştirilen yol eğrisinde orijinal yoldan ufak sapmalar görülebilir. 
 • Maksimum Bağlantı Noktası (): Sürgü maksimum değere yakın veya eşit olduğunda, değiştirilen yolun eğrisi daha fazla noktaya sahip olur ve orijinal eğriye daha yakındır.

Gelişmiş basitleştirme denetimleri

Basitleştir iletişim kutusunu gelişmiş seçeneklerle açmak için More OptionsDiğer Seçenekler () düğmesini tıklatın.

Yolu basitleştirme

Bir yolda düzgün veya keskin köşeler oluşturma

Yoldaki köşe noktalarının düzgünlüğünü kontrol etmek için Corner Point Angle Threshold – (Köşe Noktası Açı Eşiği) sürgüsünü kullanın. Düzgünlük için sola, netlik için sağa hareket ettirin.

İpucu: Bağlantı noktalarının sayısı az olduğunda hızlıca düzgün köşeler elde etmek isterseniz Köşe Noktası Açısı Eşiği sürgüsünü Simplify Curve – (Eğriyi Basitleştir) sürgüsüyle eşzamanlı olarak kullanın.

Orijinal ve basitleştirilmiş yolları hızlıca karşılaştırma

Bağlantı noktalarını veya köşe açısı eşik değerini değiştirdiğinizde Illustrator Orijinal ve Yeni bağlantı noktalarının sayısını otomatik olarak hesaplar ve gösterir.

Yeni ve orijinal noktalar

Bağlantı noktaları azalırken köşe noktalarında değişiklik yok

Eşik otomatik olarak hesaplanan varsayılan eşikten (90°) daha büyük bir değerdeyken köşe noktası değişmeden kalır.

Yolu basitleştirirken değişiklikleri önizleme

 • Show Original PathOrijinal Yolu Göster: İki yol arasındaki farkı önizlemek üzere basitleştirilmiş yolun arkasında orijinal yolu göstermek için işaretleyin.
 • PreviewÖnizleme: Yaptığınız değişikliklerin canlı önizlemesini göstermek için seçin.

Eğri bir yolu düz çizgilere dönüştürme

Nesnenin orijinal bağlantı noktaları arasında düz çizgiler oluşturmak için Convert to Straight Lines – (Düz Çizgilere Dönüştür) onay kutusunu işaretleyin. 

Örnek: Gelişmiş seçenekleri kullanarak yolu basitleştirme ve düzenleme

Bu örnekte, Yolu Basitleştir iletişim kutusunu kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeye çalışacağız:

 • Seçili bölgenin bağlantı noktalarını azaltma.
 • Seçili bir bölgede keskin köşe açıları oluşturma.
 • Seçili bir bölgede yolu düz çizgilere dönüştürme.
Orjinal resim
Uygulanan değişiklik

İSTENİLEN RESMİ BU ŞEKİLDE ELDE ETTİK.

Düzgünleştirme aracıyla düzgün yollar oluşturma

Bağlantı noktası sayısını azalttıktan sonra, boştaki noktaları kaldırmak ve daha düzgün bir yol elde etmek için Düzgünleştirme aracını kullanabilirsiniz.

Düzgün bir yol oluşturmak için:

 • Nesneyi seçin.
 • Select the Smooth tool  (Düzgünleştirme aracını)  seçin
 • Aracı, düzleştirmek istediğiniz yol parçası boyunca sürükleyin.
 • Kontur veya yol istediğiniz düzgünlüğe ulaşıncaya kadar düzleştirmeye devam edin.
Düzgünleştirme aracını kullanma

A. Orijinal yol B. Düzgünleştirme aracıyla yol boyunca sürükleme C. Sonuç 

DÜZGÜN EĞRİLER OLUŞTURMA

Karşıt eğri bozulmadan korunurken düzgün bir eğri elde etmek için aşağıdakileri yapın:

 • Bağlantı Noktası aracını seçin.
 • Option veya Alt tuşuna basıp tutamaçların herhangi birini tıklattığınızda karşılıklı tutamaçlar eşleştirilir ve nokta düzleştirilir.

Bağlantı Noktası aracını kullanarak karşılıklı tutamaçları eşleştirme
A. Eşleşmemiş tutamaçları olan köşe noktaları B. Karşılıklı tutamaçlar eşleştirilir ve düzgün bir eğri oluşturulur 

DÜZGÜNLÜK DÜZEYİNİ DENETLEME

Düzleştirme miktarını değiştirmek için Düzgünleştirme aracını çift tıklatın ve aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

FidelityAslına Uygunluk

Illustrator uygulamasının, farenizi veya ekran kaleminizi ne kadar hareket ettirdiğinizde yola yeni bir bağlantı noktası ekleyeceğini belirler. Örneğin, Aslına Uygunluk alanında 2,5 değeri varsa 2,5 pikselden az bir aralıktaki araç hareketleri göz ardı edilir. Aslına Uygunluk değeri 0,5 ile 20 piksel arasında değişebilir; değer ne kadar yüksekse, yol o kadar düzgün ve az karmaşık olur.

SmoothnessDüzgünlük

Illustrator uygulamasının, aracı kullandığınızda uygulayacağı düzgünlük miktarını denetler. Düzgünlük değeri %0 ile %100 arasında değişebilir; değer ne kadar yüksekse, yol o kadar düzgün olur.

Kaynak : Adobe İllustrator cc 2020 Yardım Dosyası