Tasarım temelinde LAB, RGB, CMYK olarak 3 renk modeli ve bunlara ait renk bilgilerini içeren HSL vardır. Ek olarak baskı ortamlarında kullanılan Pantone (Spot), Tire (Bitmap ve Grayscale), Dublex (Duaton) vardır.

LAB: Doğada var olan renklerin gözle görülebilen en geniş alanını ölçmeye yarayan uluslar arası bir ölçü standardıdır. Bu yolla renklerin ölçülebilir ve kodlaya bilirsiniz. LAB açılımı: L aydınlık (Lightness)  A ile B ise renk bileşenlerini temsil eder.

RGB (Red, Green, Blue): Parlak ve floresan renklerinde içerisinde bulunduğu renk modelidir. Ekranda gördüğümüz renklerde demek mümkün. Renkler 0-255 aralığındadır.

tram

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black): Baskı ortamların standart olarak kabul edilen prosess diye adlandırılan sistemdir. Basılı materyal üzerinde gördüğümüz ekstra renk kullanılmadan elde edilen renk modelidir. RGB renklerinden CMYK renklerine dönüştürülünce renklerde kayıplar oluşur. Bunu minimuma indirmek adına dijital baskılarda ekstra parlak renklerle CMYK renklerine takviye yapılarak basılmaktadır. Renkler 0-100 aralığındadır.

HSL: Renk kontrol ve düzeltme modelidir. Hue (renk özünü), Saturate (doyma noktasını yani mat-parlak), Lightness ise açıklık ve koyuluğunu denetler.

Grayscale: S/B yani siyah/beyaz fotoğraf olarak da adlandırılır. Sadece siyah plakadan oluşur. Tüm renklerin birleşiminden tek plaka halinde dönüştürülerek elde edilir.

Pantone: Tek yüzey renk düzenidir. Baskı ortamında ekstra renk olarak basılır. İçinde farklı renkleri barındırdığı için iki ayrı rengin birleşimi ile oluşmaz. Ancak Tint (Tram) kullanılarak kendi yüzey rengini değiştirebilirsiniz.

Tram: Bir resmi ya da rengi baskı makinelerinde basabilmemize yarayan noktalara denir. Değeri, sıklığı, açısı, biçimi ile tanımlanır.

Renk Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  1. Rengin kültürel çağrışımı
  2. Hedef kitlenin renk tercihi
  3. Firma ya da ürünün karakteri ve kişiliği
  4. Tasarımdaki yaklaşım biçimi

Renklerde Uyum/Ahenk

Tasarımda kullanılan yazı ve şekillerin düzeni kadar, renklerin yanyana gelişleri, aralarında bir bütünlük kurmaları da önemlidir. Yani renkler arasında bir uyum olmalıdır. Güzel bir müzik parçasını dinlerken, yanlış bir nota o müziğin nasıl ahengini bozar, yapmış olduğunuz tasarımdaki renk uyumsuzluğu da çalışmanızı o denli etkileyebilir. Renklerin uyumu üç türlü yapılır.

Ton Uyumu: Bir rengin ışık etkisi ile koyudan açığa doğru gösterdiği değerlerdir.

Yakın Renk Uyumu: Renk çemberindeki iki ya da üç komşu rengin karışımından kurulan uyumdur.

Zıt Renk Uyumu: Zıt renklerle veya sıcak-soğuk renklerle kurulan uyumdur.

Baskı için neden CMYK renkleri kullanılır?

CMYK Renk Uzayı

RGB kanalları ofset makinelerde basılamaz. Nedeni ise RGB’nin her kanalında iki ayrı rengi barındırılır. Baskıdaki temel boyalar ikili rengi içermezler. Üst üste gelen renklerin nasıl bir sonuç vereceğini bilinemez. Ayrıca siyah renkte ortada yoktur. Bu tür karışıklığı ortadan kaldırmak için CMYK bir baskı standardı olarak geliştirilmiştir.

CMYK dört renkten oluşan bir renk modelidir. Mavi, Kırmızı, Sarı ve Siyah renklerden oluşur. Görüntüyü filme aktarırken Tram (nokta) kullanılır.