Çoğu insan, grafik tasarım hakkında tam bir bilgi sahibi değil. çünkü tasarımcıların gerçekte ne yaptıkları hakkında sınırlı bir fikirleri var. İşletmeler için logolar oluşturuyorlar mı? Photoshop’ta görüntüleri düzenliyorlar mı? Dijital reklamcılık için grafikler tasarlıyorlar mı? Evet, ancak bunlar yalnızca daha büyük bir resmin unsurları .

Grafik tasarımı daha iyi anlamak için çevrende göz gezdirmen yeterlidir.. Dükkanın penceresinin üzerinde asılı tabelayı görüyor musun? Şu anda içtiğin sallama çayın poşeti, yerel tiyatronuzda bir sonraki etkinliği tanıtan afişi… Her gün etkileşimde bulunduğunuz şeylerin tamamı bir grafik tasarımcı tarafından oluşturuldu. Bu elementler bütün bir fikir veya konsept iletişim var grafik tasarım amacı. Etrafındaki dünyayla etkili bir şekilde iletişim kurmak için yaratıcılıkla ve stratejiyle bir araya gelmek bir grafik tasarımcının işidir (bu nedenle iyi iletişim becerileri, özgünlük kadar tasarımcının repertuarının bir parçasıdır). 

Çoğu insan güzel bir resim çizebilir, ancak pek çok kişi bir tasarımın amacını kağıda kalem (veya ekran kalemi) koymadan önce düşünme becerisine sahip değildir.

Tüm bunlar için genel bir tanımlama yapmak istersek.

Grafik tasarım, bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için (tipografi, görüntü, renk, çizgi ve biçim gibi) metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren tasarım unsurlarının bir amaç doğrultusunda bir araya getirilme sanatıdır.

Nereye bakarsan bak, süt kutusundan, postere kadar her şeyde tasarım var. Yaratıcılığı strateji ile birleştirmek, iletişimi ile estetiği birbirine bağlamak, tasarımın temelini oluşturuyor.

Tasarım sadece bir zanaat değil, bir düşünme biçimidir ve bu harika düşünme şeklini öğrendiğinizde, dünyayı bir daha asla aynı şekilde göremezsiniz.

Tasarımın en büyük amacı, etkileyici iletişim kurmaktan geçer.

Güzel tasarımlar yapmak önemlidir, ancak grafik tasarım sürecinin en önemli kısmı kalemi kağıda koymadan önce başlar. Tasarımcılar müşteri ihtiyaçlarını yorumlar ve tasarım ilkelerini göz önünde bulundurarak bir tasarım oluştururlar. Tasarım sanatı ise tasarım ilkelerinden oluşur. Bu ilkeleri anlattığım Temel tasarım ilkeleri makalemi okumanızı öneririm.

Grafik tasarım alanında bir kariyer için gereken tasarım tutkusuna, yaratıcılığına ve göze sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz ? Grafik tasarımcıları, yaratıcı düşünme ve stratejik renk, tipografi, görüntü ve boşluk kullanımıyla zorlu zorlukların üstesinden gelen görsel problem çözücülerdir. Tasarımcılar, konseptten tamamlanana kadar çok çeşitli, farklı türde grafik tasarım projeleri üzerinde çalışırken, ajanslarda veya bir şirketin pazarlama veya yaratıcı departmanında çalışabilirler. Çeşitli grafik tasarım özelliklerinin mevcut olduğu en yaygın alanlardan birkaçını sizin için aşağıda derlemeye çalıştım.

1. Görsel kimlik grafik tasarımı

Görsel kimlik grafik tasarımında uzmanlaşmış tasarımcılar, markanın kişiliğini temsil eden logolar, tipografi, renk paletleri ve görüntü kütüphaneleri gibi varlıklar oluşturmak için marka paydaşlarıyla işbirliği yapıyor. Standart kartvizitler ve kurumsal sabitlere ek olarak, tasarımcılar genellikle en iyi uygulamaları tanımlayan ve çeşitli ortamlarda uygulanan görsel markalama örnekleri sunan bir dizi görsel marka rehberi (stil rehberi) geliştirir. Bu kurallar gelecekteki uygulamalar boyunca marka tutarlılığının sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Kurumsal Kimlik ve İlgili Yapılar

 • Kurumsal Kimlik: Kurumun kendisi hakkındaki düşünceleri ve başkaları tarafından nasıl görünmek istediği.
 • Kurumsal İmaj: Kurumun dışarıdakiler tarafından nasıl algılandığı.
 • Kurumsal İtibar: Kurumun yaptıklarına ve başarılarına dışarıdakilerin verdiği hüküm veya değerlendirmeleri.
 • Kurumsal Kültür: Kurumun içeridekiler tarafından algılanan ve onların ilişkilerini düzenleyen, paylaşılan baskın, çekirdek, ortak değerler kümesi, anlam, varsayım, sembol, inanç ve beklentiler.
 • Kurumsal İletişim: Kurumun iç ve dış hedef kitlesini etkilemek üzere stratejik olarak yönlendirdiği iletişim.
 • Görsel Kimlik: Kurumun kendisini semboller ve kelimelerle nasıl ifade etmek istediği logo veya kurum adı. (Okay, 1999:145)


Bu bağlamda görsel kimlik, görsel göstergelerle birlikte, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim biçimi de, kurumun kim olduğu ile ilgili bilgi veren ve imajla etkileşen bileşenlerdir. Ancak kurumsal kimlik, görsel göstergelerle somutlaşır. (Peltekoğlu, 2007: 555)

Görsel kimlik kurumu/markayı sembolik olarak temsil etmede görünürlük ve hatırlanabilirlik sağlamaktadır. Görsel anlatım renkler, biçimler, simgeler ve harf üslubu gibi tüm elemanları bir araya yapılandırmaktadır ve görsel dil bütün sözcüklerden daha etkilidir.

Kurum imajında, görsel kimlik kavramı ile görsel unsurların kullanılmasının yanısıra kurumun felsefelerini hedef kitleye aktarabilmek için tasarımın her türlü alanından ustaca yararlanmak sözkonusu olmaktadır.

Görsel kimlik grafik tasarımcıları, tüm görsel medyaya uygun tasarım öğeleri oluşturmak için her türlü grafik tasarım hakkında genel bir bilgiye sahip olmalıdır. Ayrıca mükemmel iletişim, kavramsal ve yaratıcı becerilere ve endüstrileri, kuruluşları, trendleri ve rakipleri araştırmak için bir tutkuya ihtiyaçları vardır.

Kurumsal Kimlik Tasarımı Çalışma Alanları

 • Logo tasarımı
 • Şirket içi dökümantasyon : (Antetli Kağıt, Zarf, Kartvizit, Fatura ve İrsaliye, Para Makbuzu, Sunum Dosyası….)
 • E-mail ve web şablonları
 • Ambalajlar
 • Fuar, Seminerler
 • Araç kaplama
 • Promosyonlar

2. Pazarlama ve Reklam Grafik Tasarımı:

Bir billboard’un önünden sana geçerken “Ne kadar güzelmiş bu afiş.” dedirten, belki de bir web sitesinde çok önemli bir makale okurken aniden ekranını kaplayan o görsel… İşte, bir markanın/kurumun hedef kitleye uygun bir şekilde ürününü/hizmetini tanıtması için yaptığı görseller bu alana dâhil. Basılı ya da dijital afişlerden tut da, el ilanlarına kadar geniş bir yelpaze.

3. Kullanıcı Arayüzü Grafik Tasarımı:

Web siteleri, mobil uygulamalar, oyunlar… Dijital dünyayı sevdiğini biliyoruz. İşte, bu dijital dünya kanalları içerisinde yapmak istediğini kolaylıkla gerçekleştir diye kullanıcı arayüzü grafik tasarımı var! Uygulama, web sitesi ya da oyun ile nasıl etkileşim kurulabileceği ve en kullanıcı odaklı deneyimin nasıl sunulabileceği bu alt dalın işi!

4. Basın-Yayın Grafik Tasarımı:

Hiç sadece kapağı ilgi çekici olduğu için bir kitap ya da dergi aldın mı? Cevabın evetse, işte bu basın-yayın grafik tasarımcısının başarısı. Grafik tasarımının bu kolu; kitap, dergi, gazete, katalog gibi ürünlerin görsel tasarımları ile ilgilenen bir alt dal.

5. Ambalaj Grafik Tasarımı:

Ambalaj, içerisindeki ürünü dış etkenlere karşı koruma konusunda görev üstlenen fakat aynı zamanda ürünün fonksiyonunu veya hikayesini anlatan enn önemli unsurlardan biri. Eminiz ki ambalaj tasarımının da dikkat çekicilik, markanın kimliğini yansıtma konularında da oldukça önemli olduğunu biliyor ve düşünüyorsun. Bu alt dalda çalışanların, baskıya uygun bir şekilde tasarlanan görsel çalışmalar için endüstriyel tasarım konusunda da bilgi sahibi olması gerektiğinin de altını çizelim.

6. Hareketli Grafik Tasarım: Animasyon/Video

“Motion grafik tasarım” olarak da bilinen bu alt dalda çalışanlar; sosyal medyada ya da web sitelerinde gördüğün o gif’leri, animasyonları, animasyonlu metinleri üretiyorlar. Son yıllarda oldukça popüler olan hareketli tasarımı yapabilmek için After Effects, Nuke gibi bazı bilgisayar programlarını bilmek gerekiyor.

7. Çevresel Grafik Tasarım:

Bir müzede, mağazada, ofiste aradığın alanın nerede olduğunu bulabilmek ya da alanla ilgili ayrıntılı bilgi alabilmek için yönlendirmeye ihtiyacın olabilir. İşte, bu gibi konularda sana yardımcı olan çevresel grafik tasarımcılar! Bu arada çevresel grafik tasarımcıların iç mimariden endüstriyel tasarıma kadar pek çok alanda bilgi sahibi olması gerekebilir.

 • Kaynaklar:
 • Ak, Mehmet, Kurumsal Kimlik ve İmaj, Işıl Ofset, İstanbul, 1998
 • Akıncı Vural, B., Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, İstanbul: İletişim Yayınları,
 • Odabaşı, Yavuz ve Oyman, Mine, Pazarlama İletişimi Yönetimi,3.bs., MediaCat, İstanbul, 2003
 • Okay, Ayla, Kurum Kimliği, 3.bs., MediaCat, İstanbul, 200
 • Peltekoğlu, Balta Filiz, Halkla İlişkiler Nedir, Beta yayınları, 2.bs, İstanbul, 2011
 • Ovalıoğlu, Nilay, Kurumlarda Kimlik ve İmaj Değişimi Süreci; Arçelik Firması Örneği, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007