Eylül 2015’te Google yıllarca kullandığı logosunu değiştirdi. Yerine, ‘G’ sembolü geldi. Fakat tasarımcılar ‘G’ harfinin tam bir çembere oturtulamaması bu tasarımın hatalı olduğu üzerine uzun bir tartışmaya girdi.

Peki ama harfle alakalı problem neydi? Sonuçta açıkça okunuyor ve anlaşılıyor. Renkleri de Google marka imajını oldukça iyi yansıtıyor. Bir logonun geometrik olarak mükemmel olması gerçekten bu kadar önemli mi?

Şimdi tartışmaya neden olan sorunu anlamaya çalışalım.

Yukarıdaki resimlerde görebileceğiniz gibi (çizim tartışma sitelerinden alınmıştır), ‘G’ sembolü ilk görüşte göründüğü kadar dairesel değildir. ‘G’ harfinin kıvrımı tam bir çember oluşturacak şekilde ayarlanmamış. Ayrıca, harfler ve renkler arasındaki açılar da uyumlu değil.

Tartışmada tam burada ortaya çıkıyor. Günlerimizi vererek geometrik hatalardan arındırdığımız, Izgara(grid) teorisi ve Altın Oran gibi ilkeler kullanarak en hatasız tasarım için bir dizi işlemden geçirip, tasarım içerisindeki elemanların bir düzen ve görsel uyum içinde konumlandırılmasını sağlıyorken Google logosunda bu geometrik hatalar neden var. Yada şöyle soralım; Her grafik çalışmada geometrik (metrik) düzenlemeler tasarımın olmazsa olamazı mı?

Optik – Metrik Tasarım Savaşları

Sorumuzun cevabını bilimsel kavramlara girmeden açıklamak gerekirse; gerçeklik (gözünüzün ne gördüğü) ile optik (gözlerinizin gördüğünü sandığı şey) arasındaki savaşın hangi tarafında olduğunuzla ilgili bir konu. Bu tasarımda hangi tarafta olduğunuzunda cevabını içeriyor. Sonuçta görmek,bakmak analiz etmek kişiden kişiye değişen bir kavram. Bilmemiz gereken ise görme yanılsamalarımızın olması ve optik ve metrik düzenlemelerin burada devreye girmesi. Helvetica’nın ‘H’sini ele alalım. Ortadaki çizgi merkezin biraz üstünde konumlandırılmış – ancak merkez gibi görünüyor.

Çünkü belirli bir çizgi kalınlığında, yatay çizgiler dikey çizgilerden daha kalın görünür. Helvetica’nın ortadaki çubuğu matematiksel olarak merkeze yerleştirilseydi, size merkez gibi gelmeyecekti. Bu nedenle, birçok harf biçimi optik olarak düzeltilmelidir; böylece okurlara düzgün bir biçimde görünebilirler- aynı ilke karakter aralığı için de geçerlidir ki bu başka bir yazımızın konusu olacak.

Google, Google Kimlik Değişimi belgesinde konuyla ilgili kararını şöyle açıklıyor: “Google G, doğrudan ‘G’ logosundan türetilmiş ancak küçük boyutlarda ve tüm uygulamalarda/cihazlarda yüksek kalitede görünmesi için görsel ağırlık göz önünde bulundurularak optik kurallar çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. “

Google’ın gerçek logosunun (solda) geometrik ilkelere bağlı kalacak şekilde hazırlanmış sürümü(sağda) ile karşılaştırması.

Bu noktayı açıklamak için tasarımcılar, tam manasıyla dairesel ve renkleri daha eşit olarak bölünmüş yeni bir Google ‘G’ sembolü tasarladı. (Üstteki resim) Buna rağmen birçok tasarımcı google tasarımcılarını haklı bularak orijinal logonun daha sıcak ve karakteristik bir algıya sahip olduğunu söyledi. Bazılarımız bu görüşe hiç katılmadı. Yorum sizin sizce hangisi daha şık görünüyor.