RAW DÜZENLEME PANELİ

ADJUST (AYAR) PALETİ

Raw Resimlerdeki Beyaz Denge ve genel ışık sıcaklığı ayarları ile poz, açıklık, koyuluk, kontrastlık ve renk doygunluğu düzeltmelerinin yapıldığı Adjust paleti kullanılırken azami dikkat gösterilmesi gerekir.

White Balance (Beyaz Denge): Çekimin yapıldığı ortamın ışık kaynağı seçilir.
As Shot: Çekildiği Gibi

Auto: Otomatik Beyaz
Daylight: Gün Işığı
Cloudy: Bulutlu Hava
Shade: Gölgeli Ortam
Tungsten: Ampul
Fluorescent: Floresan

Flash: Flaş Beyazı

Custom: Özel (seçildiği zaman ortam ışığının Kelvin cinsinden renk sıcaklık değeri özel olarak girilebilir)

Tempature / Sıcaklık 2.000 Kelvin ile 50.000 Kelvin arasında ışığın renk sıcaklık değeri

Beyaz dengesini özel bir renk sıcaklığına ayarlar. Düşük bir ışık renk sıcaklığıyla çekilen fotoğrafı düzeltmek için Sıcaklık’ı azaltın; Camera Raw eklentisi ortam ışığının düşük renk sıcaklığını (sarıya çalan) telafi etmek için görüntü renklerini daha mavi yapar. Tersini yaparak, yüksek ışık renk sıcaklığı ile çekilen bir fotoğrafı düzeltmek için Sıcaklık’ı artırın; ortam ışığının yüksek renk sıcaklığını (maviye çalan) telafi etmek için görüntü renkleri daha sıcak (sarıya çalan) olur.

Tint / Renk Tonu -150 ile +150

Yeşil veya macenta renk tonunu telafi etmek için beyaz dengesini ayarlar. Görüntüye yeşil eklemek için Renk Tonu’nu azaltın; Görüntüye macenta eklemek için Renk Tonu’nu artırın.

Exposure / Pozlama (Tümü) -5.00…+5.00

Genel görüntü parlaklığını ayarlar. Fotoğraf iyi görünene ve görüntü istenen parlaklığa gelene kadar sürgünün ayarlamasını yapın. Pozlama değerleri, fotoğraf makinesindeki açıklık değerlerine (f-duraklarına) eşdeğer artışlar halindedir. +1.00 değerindeki bir ayarlama, açıklığı 1 durak açmaya benzer. Benzer şekilde, ‑1.00 değerindeki bir ayarlama, açıklığı 1 durak kapatmaya benzer. 

Contrast / Kontrast (Tümü) -100…+100

Genellikle orta tonları etkileyerek, görüntü kontrastını artırır veya azaltır. Kontrastı artırdığınızda, ortadan koyuya kadar olan görüntü bölgeleri daha koyu olur ve ortadan açığa kadar olan bölgeler daha açık olur. Görüntü tonları, kontrast azaltıldığında ters şekilde etkilenir.

Hightlights / Açıktonlar (PV2012) -100…+100

Parlak görüntü alanlarını ayarlar. Açıktonları koyulaştırmak ve “dağılan” açıkton ayrıntılarını kurtarmak için sola sürükleyin. Kırpmayı en aza indirirken açıktonları parlaklaştırmak için sağa sürükleyin.

Shadow / Gölgeler (PV2012) -100…+100

Koyu görüntü alanlarını ayarlar. Kırpmayı en aza indirirken gölgeleri koyulaştırmak için sola sürükleyin. Gölgeleri parlaklaştırmak ve gölge ayrıntılarını kurtarmak için sağa sürükleyin.

Whites / Beyazlar (PV2012) -100…+100

Beyaz kırpmayı ayarlar. Açıktonlardaki kırpmayı azaltmak için sola sürükleyin. Açıkton kırpmasını artırmak için sağa sürükleyin. (Artırılmış kırpma, metalik yüzeyler gibi aynasal açıktonlar için istenebilir.)

Blacks / Siyahlar (PV2012) -100…+100

Siyah kırpmayı ayarlar. Siyah kırpmayı artırmak için sola sürükleyin (saf siyah haline getirmek için daha fazla gölge eşleştirin). Gölge kırpmasını azaltmak için sağa sürükleyin.

Clarity /Netlik

Orta tonlarda en iyi efektlerle yerel kontrastı artırarak görüntüye derinlik ekler. Bu ayar geniş yarı çaplı keskinliği azaltma maskesine benzer. Bu ayar kullanıldığında %100 veya daha fazla bir değerde yakınlaştırmak en iyisidir. Bu efekti artırmak için görüntünün kenar ayrıntıları yakınında hale görene kadar ayarı yükseltip yavaşça düşürün.

Vibrance / Titreşim

Çözünürlüğü ayarlar; böylece renkler tam çözünürlüğe yaklaşırken kırpılma da en düşük düzeyde tutulur. Bu ayar tüm düşük çözünürlüklü renklerin çözünürlüğünü yüksek çözünürlüklü renklerdeki düşük efektle değiştirir. Titreşim dış görünüm tonlarının fazla doygun olmasını da önler.

Saturation / Doygunluk

Tüm görüntü renklerinin doygunluğunu eşit şekilde ‑100 (tek renkli) ve +100 (iki kat doygunluk) arasında ayarlar.

Auto: Exposure, Shadows, Brightness ve Contrast ayarlarını Auto (otomatik) olarak işaretlediğiniz takdirde, Beyaz Dengesi için yapılan değişikliklerde işaretli olan fonksiyonlar da Camera Raw tarafından otomatik yönlendirilerek kendiliğinden değişikliğe uğramış olur. Beyaz Denge ayarı yapılırken Camera Raw tüm bu ayarları özel yöntemlerle hesaplayarak gerçekleştirir.

TONE CURVE EĞRİ PALETİ

Raw format çekilen resimlerde bilhassa orta ton eğrisinin düzeltilmesi  Tone Curve paletinde gerçekleştirilir.


>> Point Paneli
Ton Eğrisi (Hazır ton eğrilerinden seçim yapılabilir)
 Linear: Doğrusal (Resimdeki tonlarda değişiklik yaratmadan ilk haline dönüştürür)
Medium Contrast: Orta Kontrast (Açık tonlara dokunmadan sadece koyu tonları biraz daha geri çekerek koyu alanları sertleştirir)
Strong Contrast: Yüksek/Sert Kontrast (Orta ton eğrisini yükselterek kontrastlığı daha fazla arttırır ve koyu tonlar sertleşir)
Custom: Özel (Maksimum etkiyi sağlamak için özel ton eğrisini kendiniz yapılandırabilirsiniz. Özel girişler yaparak toplam 16 değişik noktadan koyu, orta ve açık tonlar üzerinde özel düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz.)

DETAIL DETAY PALETİ

 Raw resimlerin keskinlik, yumuşatma ve renk grenlerinin azaltılma işlemleri Detail Detay paletinde gerçekleştirilir.

Sharpening

Amount / Miktar

Kenar tanımını ayarlar. Keskinleştirmeyi artırmak için Miktar değerini artırın. Sıfır (0) değeri keskinleştirmeyi kapatır. Genellikle, temiz görüntüler için Miktar değerini daha düşük bir değere ayarlayın. Ayarlama, belirlediğiniz eşiği temel alarak çevredeki piksellerden farklı pikselleri bulan ve piksellerin miktarını belirlediğiniz oranda artıran bir Keskinliği Azaltma Maskesi türevidir. Camera Raw eklentisi Camera Raw görüntü dosyasını açarken fotoğraf makinesinin modeli, ISO ve pozlama telafisini esas alarak kullanılacak eşiği hesaplar.

Radius / Yarıçap

Keskinleştirmenin uygulandığı ayrıntıların boyutunu ayarlar. İnce ayrıntılı fotoğraflar için genellikle daha düşük ayar gerekir. Daha ayrıntılı fotoğraflar daha geniş bir yarıçap kullanabilir. Çok geniş yarıçapın kullanılması çoğunlukla doğal görünmeyen sonuçlar verir.

Detail / Ayrıntı

Görüntüde ne kadar yüksek frekanslı bilginin keskinleştirileceğini ve ne kadar keskinleştirme işleminin kenarları etkileyeceğini ayarlar. Düşük ayarlar öncelikle bulanıklaştırmayı kaldırmak için kenarları keskinleştirir. Yüksek ayarlar görüntüdeki dokuların daha belirgin olması için yararlıdır.

Masking / Maskeleme

Kenar maskesini kontrol eder. Sıfır (0) ayarıyla görüntüdeki her şey aynı miktarda keskinlik alır. 100 ayarıyla keskinleştirme çoğunlukla en sert kenarların yakınındaki alanlarla sınırlandırılmıştır. Maskelenen alanlar (siyah) karşısında keskinleştirilen alanları (beyaz) görmek için sürgüyü sürüklerken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

Noise Reduction / Paraziti azaltma

Ayrıntı sekmesinin Parazit Azaltma kısmı, görüntü kalitesini bozan, görünen yabancı kalıntılar olan görüntü parazitini azaltmak için denetimlere sahiptir. Görüntü paraziti, görüntünün grensi görünmesine neden olan ışıklılık (gri tonlama) parazitini ve görüntüde renkli kalıntılar olarak görünen kroma (renk) parazitini içerir. Yüksek ISO hızları veya daha az karmaşık dijital fotoğraf makineleri ile çekilen fotoğraflar kayda değer oranda parazit içerebilir.

Luminance / Işıklılık

Işıklılık parazitini azaltır.

Luminance Detail / Parlaklık Ayrıntısı

Işıklılık paraziti eşiğini kontrol eder. Parazitli fotoğraflar için kullanışlıdır. Daha yüksek değerler daha fazla ayrıntıyı korur, ancak daha parazitli sonuçlar oluşturabilir. Daha düşük değerler, daha temiz sonuçlar oluşturur, ancak bazı ayrıntıları da kaldırır.

Luminance Contrast / Parlaklık Kontrastı

Işıklılık kontrastını kontrol eder. Parazitli fotoğraflar için kullanışlıdır. Daha yüksek değerler kontrastı korur, ancak parazitli lekeler veya benekler oluşturabilir. Daha düşük değerler, daha düzgün sonuçlar oluşturur, ancak daha az kontrasta sahip olabilir.

Color / Renk

Renk parazitini azaltır.

Color Detail / Renk Ayrıntısı

Renk paraziti eşiğini kontrol eder. Daha yüksek değerler ince, ayrıntılı renk kenarlarını korur, ancak renk lekelerine neden olabilir. Daha düşük değerler renk lekelerini kaldırır, ancak renklerin yayılmasına neden olabilir.


LENS CORRECTIONS / LENS PROFİLE

Ucuz ve kalitesiz ya da geniş açı veya balıkgözü objektiflerle çekilmiş olan Raw resimlerdeki objektif hatalarını düzeltmek için Objektif Paleti kullanılır.

Set Up

Deformasyon

Varsayılan değer olan 100, deformasyon düzeltmesinin %100’ünü profile uygular. 100’ün üzerindeki değerler deformasyona daha fazla düzeltme uygular; 100’ün altındaki değerler deformasyona daha az düzeltme uygular.

Vinyet oluşturma

Varsayılan değer 100, profildeki vinyet oluşturma düzeltmesinin %100’üne uygulanır. 100’ün üzerindeki değerler vinyet oluşturmaya daha fazla düzeltme uygular; 100’ün altındaki değerler vinyet oluşturmaya daha az düzeltme uygular.

Görüntü perspektifini ve mercek hatalarını el ile düzeltme

Dönüştürme ve vinyet düzeltmeleri, orijinal ve kırpılmış fotoğraflara uygulanabilir. Mercek vinyetleri, koyu köşeleri aydınlatmak için pozlama değerlerini ayarlar.

Distortion Amount / Miktar

Deformasyonunu düzeltmek ve kıvrılarak merkezden uzaklaşmış çizgileri düzleştirmek için sağa doğru sürükleyin. Yastık deformasyonunu düzeltmek ve kıvrılarak merkeze yaklaşmış çizgileri düzleştirmek için sola doğru sürükleyin.

Defringe

Chromatic Aberration: Kromatik Kayıplar (Geniş açı objektiflerin kullanılmasıyla kenar ve kontürlerde ortaya çıkan piksel renk oturmazlıklarının düzeltilmesinde kullanılır.)

Global mor ve yeşil bordürleri Damlalık aracıyla kaldırma

Damlalık aracı ile renkli koyu çizgiyi düzeltmek için şunları yapın:

Doğru renk seçimini kolaylaştırmak için bordür alanına yakınlaştırın.

Damlalık aracını görüntü üzerinde göstermek için Command (Mac) veya Ctrl (Windows) tuşunu basılı tutun.

Mor/yeşil bordür renklerini tıklatın. 

Mor/yeşil Bordür Kaldır sürgüleri bu renk için otomatik olarak ayarlanır. Bordür kaldırma rengini ayarlamak için çok nötr bir alanı tıklatırsanız bir hata mesajı görürsünüz.

Global mor ve yeşil bordürleri Bordür Kaldır sürgü kontrolleriyle kaldırma

Mor Miktarı/Yeşil Miktarı

Seçili Mor Ton/Yeşil Ton için uygulanan bordür kaldırma miktarını belirtir. Miktar ne kadar artarsa o kadar çok renk bordürü kaldırma uygulanır.

Mor Ton/Yeşil Ton

Seçili Ton aralığına bordür kaldırma uygulanır. Etkilenen renk aralığını genişletmek veya azaltmak için iki uç nokta kontrolünden birini sürükleyin. Ton aralığını hareket ettirmek için uç nokta kontrolleri arasında sürükleyin. Uç noktaları arasındaki minimum boşluk on birimdir.

Not:

Çok açık veya beyaz bir arka plan üzerinde çok koyu veya siyah bir ayrıntı içeren bir alana yakınlaştırma yapın. Renk koyu çizgisini arayın. Renk bordürünü daha net bir şekilde görmek için, diğer renk sürgüsü tarafından düzeltilen tüm renk bordürlerini gizlemek üzere hareket ettirirken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basın.

Vignetting / Vinyet Oluşturma 

Amount / Miktar

Fotoğraf kenarlarının rengini açmak için Miktar sürgüsünü sağa (pozitif değerler) hareket ettirin. Fotoğraf kenarlarını karartmak için sürgüyü sola (negatif değerler) hareket ettirin.

Midpoint / Orta Nokta

Vinyeti  köşelerden uzak daha geniş bir alanda uygulamak için Orta Nokta sürgüsünü sola (daha düşük değer) sürükleyin. Ayarı, köşelere yakın bir alanla sınırlandırmak için sürgüyü sola (daha yüksek değer) sürükleyin.

EFFECT / EFEKT PALETİ

Dehaze / Sisi Kaldırma

Adobe Camera Raw artık fotoğraflardaki sis ya da duman miktarını kolaylıkla azaltıp artırmanıza olanak sağlar. Fotoğrafta temel ayarlamalar yaptıktan sonra Efektler paneline geçin ve Sisi Kaldırma ayar düğmesi kontrolünü ayarlayın.

Miktar / Amount

Fotoğraftaki sis miktarını kontrol eder. Sisi kaldırmak için sağa, sis eklemek içinse sola sürükleyin.

Grain

Amount / Miktar

Görüntüye uygulanan gren miktarını denetler. Gren Miktarı artırmak için sağa doğru sürükleyin. Greni devre dışı bırakmak için sıfıra ayarlayın.

Size / Boyut

Gren parçacık boyutunu denetler. %25 veya daha yüksek orandaki bir değer belirtmek görüntünün bulanıklaşmasına neden olabilir.

Roughness / Pürüzlülük

Grenin düzgünlüğünü denetler. Greni daha fazla tek biçimli yapmak için sola sürükleyin; greni daha fazla pürüzlü yapmak için sağa sürükleyin.

Post Crop Vignetting

Style / Stil seçin.

Açık Ton Önceliği

Açık Ton kontrastını korurken aynı zamanda kırpma sonrası vinyet uygular ancak görüntünün karanlık alanlarında renk kaymalarına yol açabilir. Önemli açık ton alanlarına sahip görüntüler için uygundur.

Renk Önceliği

Renk tonlarını koruyarak kırpma sonrası vinyet uygular ancak, parlak açık tonlarda ayrıntı kaybına yol açabilir.

Boya Kaplama

Orijinal görüntü renklerini siyah veya beyazla karıştırarak kırpma sonrası vinyet uygular. Yumuşak bir efekt istendiğinde uygulanır ancak açıkton kontrastını azaltabilir.

——–

Amount / Miktar

Pozitif değerler köşelerin rengini açarken, negatif değerler koyulaştırır.

Midpoint / Orta nokta

Yüksek değerler ayarları köşelere yakın alanlarla kısıtlarken düşük değerler köşelerin uzağındaki geniş alanlara ayarları uygular.

Roundness / Yuvarlaklık

Pozitif değerler efekti daha dairesel, negatif değerler ise efekti daha elips hale getirir.

Feather / Geçiş Yumuşatma

Yüksek değerler efekt ile çevreleyen pikseller arasındaki yumuşatmayı artırırken, düşük değerler efekt ile çevreleyen pikseller arasındaki yumuşamayı azaltır.

Highlights / Açık Tonlar

(Miktar negatif bir değer olduğunda Açık Ton Önceliği veya Renk Önceliği efekti için kullanılabilir) Görüntünün parlak alanlarındaki (örneğin, sokak lambası ışımasındaki veya başka bir parlak ışık kaynağındaki) açık ton “etkisinin” düzeyini kontrol eder.

CALIBRATE KALİBRASYON PALETİ

Kalibresiz fotoğraf makineleriyle çekilen Raw resimler için özel kalibrasyon düzenlemeleri yapabilirsiniz. Işık ayarlarıyla birlikte metamerizm problemlerini de ortadan kaldırabilirsiniz. Bu paletteki ayarlar daha çok profesyonel fotoğrafçılar tarafından RGB düzenlemeleri yapılabilmesi için kullanılır.

>> Camera Profile: Fot. Makinesi Profili
Shadow Tint: Koyu Ton Renk geçişi
Red Hue: Kırmızı Renk Özü
Red Saturation: Kırmızı Renk Doygunluğu
Green Hue: Yeşil Renk Özü
Green Saturation: Yeşil Renk Doygunluğu
Blue Hue: Mavi Renk Özü
Blue Saturation: Mavi Renk Doygunluğu


WORKFLOW OPTIONS İŞ AKIŞI SEÇENEKLERİ
Raw çekilmiş resimlerin işlenmesinde kullanılacak İş Akışı Seçeneklerinin uygulama öncesi düzenlenmesinde büyük yarar vardır.

Space: Renk Evreni seçeneklerini içerir. Genel olarak bilgisayarınızda kullandığınız Photoshop RGB renk evreni modeli seçilmesi gerekir. (Edit>Color Settings>Working Spaces>RGB…)

Depth: 16 Bits/Channel veya 8 Bits/Channel tercihi yapılır. (16 Bits/Channel seçeneği daha fazla detay ve derinlik içerdiği için en yüksek kalitede Raw dönüştürme işlemi gerçekleştirilir, ancak dökuman ağırlığı çok daha büyüktür.)

Size:
Boyut (Kadrajlama ve kırpma uygulamasına göre boyut değişikliklerinde – veya + değerlerde orijinal Raw fotoğrafın interpolasyon değişimini piksel olarak belirtir. Yanında – ya da + işareti bulunmayan boyut, Raw resmin orijinal boyutudur.)Resolution:
Çözünürlük (Baskı çıkışı için kullanılacak çözünürlük değeri girilir. Genel resim boyutunda veya ölçülerinde değişiklik meydana getirmez, sadece piksellerin dağılımını girilen çözünürlük değerine uygular.)

RAW AYARLARIN KAYDEDİLMESİ

Raw çekilmiş resimlere uygulamış olduğunuz tüm ayarları hafızaya alarak, benzer fotoğraflarda da zaman kaybetmeden aynı değerleri tekrar tekrar uygulayabilirsiniz. Gerçekleştirmiş olduğunuz Raw dönüştürme ayarlarını kaydetmek için pop-up açılır menüden Save Settings seçmeniz gerekir.

Şayet yapmış olduğunuz düzenlemelerden bazı fonksiyonları devre dışı bırakarak kayıt yapmak istiyorsanız Save Settings Subset tercih ederek, açılan pencerede fonksiyon seçeneklerini istediğiniz gibi işaretleyebilirsiniz.

Önceden kaydetmiş olduğunuz Raw dönüştürme ayarlarını başka resimlerde kullanmak için Load Settings işaretleyerek Camera Raw penceresine yükleyebilirsiniz. Save New Camera Raw Defaults seçeneğini işaretleyerek, gerçekleştirmiş olduğunuz en son RAW Dönüştürme ayarlarını Photoshop varsayılan değerler olarak Camera Raw hafızasına atayabilirsiniz.

Reset Camera Raw Defaults seçeneğini işaretlediğiniz zaman, varsayılan olarak atamış olduğunuz yeni Camera Raw ayarları tekrar Photoshop orijinal ayarlarına dönmüş olur.

İŞLENMİŞ RAW FOTOĞRAFLARIN KAYDEDİLMESİ
Raw formatta çekilmiş orijinal ham resimlerin tüm ayarlarını ve dönüştürme işlemlerini tamamladıktan sonra kullanılabilir RGB fotoğraf olarak kaydetmek için; Save düğmesini tıklamanız gerekir.

Destination: Kaydedilecek yer
select Folder: Klasör Seçin…
File Naming: İsimlendirme
File Extension: Dosya Uzantısı
Format: Format Gerekli kayıt ayarlarını yaptıktan sonra Save tuşunu tıklayarak fotoğrafın kullanılacağı medyaya göre, kendi bilgi, beceri, yetenek ve zevkiniz ile görüşünüz doğrultusunda orijinal ham RAW resimleri kullanılabilir mükemmel RGB fotoğraflara dönüştürmüş olacaksınız…

Adobe Raw hakkında herşey yazı dizimiz burada son buldu. Umarım sizler için yararlı olmuştur.