Adobe Raw hakkında herşey yazı dizimiz dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölüm Adobe Camera Raw Dosya biçimi hakkında genel bilgi bölümüdür. 2. bölüm Camera Raw iletişim kutusuna genel bakış 3. bölüm Camera Raw Araçları 4. Bölüm Raw düzenleme Paneli hakkında geniş bilgilerilerin bulunduğu bölümlerdir.

Neden Adobe Raw dosya biçimini kullanmalıyız ?

Dijital fotoğraf makineleri ile çekilmiş yüksek kalite RAW (ham) resimlerin her türlü görüntü ayarları, rötuş ve düzeltme işlemleri Photoshop ile mükemmel olarak gerçek­leşmektedir.

Dijital fotoğraf makinesi ile profesyonel çekim yapanlar için her türlü beyaz dengesi, poz düzenlemesi, renk, ton, kon­trastlık, parlaklık, doygunluk, renk sıcaklığı, keskinlik, gren yok etme, detay, objektif ve mercek ayarlarıyla donatılmış ve her türlü fotoğraf düzeltmesine olanak tanıyan ‘Camera RAW Adobe Photoshop’un en önemli ve en profesyonel fonk­siyonlarından birisidir.

Bilhassa profesyonel fotoğrafçılar için büyük önem taşıyan bu eşsiz özellik, RAW çekilmiş bütün dijital görüntülerin işlenmesinde, rötuş ve düzeltilme uygula­malarında mutlaka kullanılması gereken fonksiyondur.

Konvansiyonel fotoğraf makineleri ile çekilen dia pozitif film­ler tarama esnasında profesyonel scanner operatörleri tarafın­dan rötuşlanmakta ve gerekli tüm teknik ayarlar bu uzman arkadaşlar tarafından yapılarak bilgisayarlara aktarılmaktaydı. Ancak günümüz teknolojisinde dijital makinelerle çekilen tüm görseller doğrudan Photoshop’daki gelişmiş ve profesyonel Camera RAW fonksiyonu ile dijital olarak çekilen bütün RAW format resimler teknik olarak başka bir müdahaleye gerek kalmaksızın tek bir pencerede düzeltile­bilmesi sağlanmaktadır.

Camera Raw programının diğer bir üstün özelliği ise, Photoshop’a aktarılan aynı özellikteki bütün RAW (ham) resimlerin toplu olarak aynı anda rötuşlanabilmesi ve yapıla­cak her türlü rötuş işlemleri kaydedilerek, benzer nitelikteki fotoğraflarda da her zaman kullanılabilmesidir.

Teknik bağlamda dijital fotoğraf makinelerinde çekilen tüm resimler ilk aşamada doğrudan RAW olarak CCD algılayıcı­lar tarafından alınmakta, ancak daha sonra makine içindeki RAW Dönüştürücüler tarafından eksik RGB piksel bilgileri tamamlanarak RGB JPEG veya RGB TIFF kaydedilmektedir. Fotoğraf makinesinin yapısına göre gerçekleşen bu dönüştür­me işlemleri sırasında CCD sensor tarafından algılanan resim­lerin gerçek orijinal bilgileri değişmekte, RGB piksel yapısında kayıplar oluşmakta ve neticesinde bazı önemli ayarlar için fotoğrafa tekrar müdahale etme şansı ortadan kalkmaktadır. Özet olarak, kullanılabilir RGB resimlerin oluşumu ve işlen­mesi fotoğraf makinesi tarafından isteğimiz dışında gerçekleştirilmektedir.

RAW format olarak çekilen fotoğraflar ise, henüz banyo işle­minden geçmemiş konvansiyonel negatif filmler gibi, hiçbir işleme tabi tutulmadan, CCD Algılayıcılar üzerine düşen görüntünün 1:1 tamamı, dönüştürme işlemi yapılmaksızın, hiçbir değişikliğe uğramadan, ham olarak en temiz, en saf, el değmemiş haliyle ve tüm detayları olduğu gibi muhafaza edilerek gerçek orijinal bilgileriyle doğrudan hafıza kartına kaydedilmiş olmaktadır. 

NEDEN RAW FOTOĞRAF KULLANILMALI

RAW formatta çekilen resimler üzerinde dijital fotoğraf makinesi tarafından hiçbir müdahale, düzeltme veya dönüş­türme işlemi yapılmadığı için, bu fotoğraflar üzerinde maksi­mum kontrol sağlanarak; poz ayarı, beyaz dengesi, ton eğrisi ve ton derinliği, kontrastlık, renk doygunluğu, keskinlik, yumuşatma vs., tüm ayarlar istenildiği zaman ve kullanılacak medya ya da amaca göre yeniden tekrar tekrar yapılabilmek­tedir.

RAW fotoğraflarda ISO-ASA ile enstantane ve diyafram ayarları dışında hiçbir fonksiyonun fotoğraf üzerinde doğ­rudan etkisi bulunmaz ve bu ayarların dışında kalan tüm düzenlemeler Photoshop Camera Raw programında istenildi­ği gibi gerçekleştirilir.

Yüksek kalite 16 bit (65,536 gri seviye) RAW format resimlerde daha fazla detay, daha geniş ve daha yumuşak ton geçişleri ile daha zengin renk tonları ve daha fazla esneklik mevcuttur. RAW formatta sıkıştırma işlemi kullanılmadığı için, RGB piksellerde hiçbir kayıp meydana gelmez ve orijinal görüntü CCD algılayıcılar tarafından elde edilen tüm piksel bilgileri muhafaza edilerek kaydedilmiş olur. Düşük kalite 8 bit (256 gri seviye) JPEG formatlı resimler ise sıkıştırılarak kaydedildiği için piksellerde kayıplar mey­dana gelerek detaylar azalır, ton geçişleri bozulur, derinlik ve renk zenginliği kayba uğrar. Ayrıca JPEG resimlerde poz ve beyaz denge ayarlarının yeniden yapılması mümkün değildir. RAW resimlerin tüm kontrolü ve yeniden düzenlenmesi fotoğraf makinesi yerine kullanıcının elinde olduğu için, görüntünün orijinal hali bozulmadan her şeye müdahale etme şansı bulunmakta ve dönüştürme işlemi yapıldıktan sonra, istenilen her türlü formatta kayıt olanağı da kullanıcının tasar­rufunda bulunmaktadır. 

RAW çekilen resimlerde ayrıca kullanılan fotoğraf makine­sinin markası, cinsi, modeli ile birlikte çekim ayarlarıyla ilgili bütün teknik bilgiler (metadata) de ayrıntılı olarak kaydedil­mektedir. Bu bilgilere Photoshop Camera Raw programında kolayca erişilerek çekim sırasında kullanılan enstantane, diyafram, ISO-ASA, flaş, odak uzaklığı, objektif vs., ayarlar incelenebilmektedir.
RAW formatta saklanan resimlerin bir diğer önemli avanta­jı ise, gelecek yıllardaki gelişmelerden maksimum yararı sağla­yacak şekilde teknoloji ve yeni yazılımlara açık olmasıdır. TIFF veya JPEG kaydedilmiş resimler çekim sırasında dönüştürme işlemleri tamamlanmış olduğu için gelecekteki gelişen tekno­lojilerden yararlanma şansı bulunmamaktadır. TIFF veya JPEG resimlerde geriye dönük işlem yapılması olanaksızdır.

Birinci bölüm sonu!…

Adobe Raw hakkında herşey (II) sayfası için tıklayınız…

Adobe Raw hakkında herşey yazı dizimiz dört bölümden oluşmaktadır