1963 yılında kurulan, merkezi Montreal’de bulunan, ve grafik tasarım ve görsel iletişim dalında dünyadaki tüm meslek birliklerinin gönüllü temsilcilerden oluşan ICOGRADA, Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi her yıl dünyanın birçok kentinde görsel iletişim konusunda etkinlikler, kongre ve seminerler gerçekleştiriyor. UNESCO, UNIDO ve WIPO tarafından desteklenen örgütün yaş günü olan 27 Nisan tüm dünya’da Grafik Tasarım Günü olarak kutlanıyor. Kim Paulsen (Başkan Yardımcısı 1993-1995) tarafından 27 Nisan 1963’te ICO-D’nin kuruluşunu anmak için geliştirilen bir konsept, 1995’ten beri Dünya Grafik Günü ve 2012’den beri Dünya İletişim Tasarım Günü olarak kutlandı.

Tüm takipçilerimizin ve tasarımcıların Dünya Tasarım Günü kutlu olsun!

2020 Teması üzerine

Dünya Tasarım Günü 2020: Profesyonel Olun!

2020 Dünya Tasarım Günü için tema “Profesyonel Olun” – sadece tasarımda değil, insanlığa, gezegene ve kültüre karşı daha büyük sorumluluklarımızda da tasarımcının rolünün bir yansıması.

WDD2020 teması: Profesyonel Olun! tasarımcıları mesleğin durumu üzerinde derinlemesine düşünmeye zorluyor. Bu yıl – 27 Nisan 2020’de, bizi profesyonel yaptığımız şeylere odaklayan tasarım mesleğinin büyük mirasını onurlandırmak için faaliyetler öneriyoruz . 

 
KAVRAM : PROFESYONEL OL! 

Tasarımcılar, inşa edilmiş çevre ve dolayısıyla gezegenin yanı sıra birçok insanın yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Eylemlerimizin etkilerinin ve toplu olarak bunları profesyonelce yerine getirmedeki sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. 

Pratik tasarımcı olarak, kendimizi profesyonel olarak kabul edip etmeyeceğimize karar vermeliyiz. Profesyonel bir standardı sürdürmek ve müşterilere her zaman istediklerini (düşündükleri) sağlamak arasında kritik bir fark vardır. Bazen bu iki şey bir tasarım profesyonelinin sorumlulukları ile çelişebilir. Kendimizi profesyonel olarak düşünürsek, uzlaşmaya hazır olmadığımız bir dizi yaygın prensiplere uymalıyız. Kendimizi profesyonel olarak düşünürsek, işimizin müşteri ve bireysel son kullanıcıdan daha fazlasını nasıl etkilediğini düşünmeliyiz; profesyonel eylemlerimizin sosyal, kültürel ve çevresel maliyetlerinden sorumluyuz.

Uluslararası Tasarım Konseyi, bugün tasarım disiplinleri yelpazesinde tasarımcıların profesyonel birliklerini temsil eden en büyük uluslararası kuruluştur. Konsey, serbest bırakılan tüketimin neden olduğu ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel zorlukların fonunda 21’inci yüzyılda giderek artan şekilde etkili rolünü kabul ederek, tasarım topluluğunun tasarımcının rolünü ve sorumluluklarını yeniden değerlendirmesine acil ihtiyaç duymaktadır. Tasarımcılar, profesyonel bir tasarımcı olmanın anlamını yeniden tanımlamalıdır.