Fersah fersat denizleri aştı, menzile varmaya az kaldı söylemlerinden yola çıkarak fersah ve menzil kaç metredir? sorusuna yanıt bulmak üzere ilgili hesaplama ve birim çevirme bilgilerini aşağıdaki satırlarda vererek cevaplamaya çalışalım.

FERSAH – MENZİL – FERSAH ÇEVİRME

1 fersah kaç menzil yapar? 0,25 menzil eder.
1 menzil kaç fersah yapar? 4 fersah eder.

FERSAH – METRE ÇEVİRME

1 fersah kaç metre yapar?5685 m dir.

Eskiden kullanılan bir yol mesafesi ölçüsü.Farsça ferseng kelimesinden Arap­ça’ya geçmiştir. Kelime Ermenice’de hrasah, Süryânîce’de prasahâ. Pers di­linde frasang şeklinde geçmekte­dir.

Kâmûs-ı Osmânî’de 3 mil uzunlu­ğunda mesafeye 1 fersah denildiği kayıtlıdır.

Fersah, 12.000 adıma veya 1 saatlik yola denk geldiği kabul edilen eski ölçü birimidir. Denizcilikte kullanılan eski Türk gemicilerinin kullandığı fakat günümüzde kullanılmayan 3 deniz miline eşit uzaklık birimi. Yaklaşık olarak 5685 metreye eşittir.

Deniz fersahı, kara fersahı ve milletlere göre fersah ölçüsü farklılık gösterir. Örneğin;

Bir Fars fersahı İran’da, atın normal yürüyüşüyle 1 saatte gittiği mesafe karşılığı kullanılmakta olup bu da 6000 zi­ra (6,23 km.) yapmaktadır

Fersah eski Türk devletlerinde ve Moğollar’da da görülmektedir. Nitekim Ga­zan Han zamanında (1295-1304) haber­leşme teşkilâtında yapılan yeni düzen­lemede, yollar üzerinde her 3 fersahta bir 15 beygirin bulunduğu İstasyonlar kurulması ve postacıların 24 saatte 30-40 fersah yol almaları planlanmıştı. Hat­ta hızlı postacıların 60 fersah gidebile­cekleri düşünülmüştü.

Burada fersah – metre hesaplama ve fersah – menzil hesaplama örnekleri verilmiştir. Bu sayfada alan fersah hesaplama tablosu ve birim çevirici değerleri yaklaşık değerlerdir ve dolayısıyla kesin rakamları ifade etmez. Formüller vasıtasıyla hesaplanmış olup bilimsel ve akademik çalışmalar için yetersiz olabilir. Kesin ve net bilgiler için bilimsel cetveller, hesap makinesi ve akademik ölçü birimi çeviri programlarından yararlanmanız önerilir. Aksi halde sorumluluğumuzun bulunmadığını bilmenizi isteriz.